Hoe verkeersveilig is de N223?

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/03/2013 07:43 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:03

De Lier/Den Hoorn 01.04.2013 - Het was afgelopen donderdag de zwartste dag in het Westland sinds tijden, toen tijdens een vreselijk ongeluk op de N223 twee mensen kwamen te overlijden.  

In de jaren dat Westlanders.nu het nieuws in de regio verslaat, heeft de redactie nooit eerder zo'n zwaar ongeluk meegemaakt. Provinciale wegen hebben her en der in Nederland de reputatie dodemanswegen te zijn, dat is niets nieuws, maar tot nu toe ontsprong het Westland de dans.

Ongelukken in het Westland

De laatste jaren komen twee mensen bij ongelukken op de wegen in het Westland om het leven. Sommige van die wegen vallen onder het beheer van de gemeente Westland en anderen onder beheer van de provincie Zuid Holland.

Zodra er een zwaar of dodelijk ongeluk gebeurt wordt direct gekeken waar maatregelen kunnen of moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. Daar is de Arckelweg in Poeldijk, (gemeentelijke weg) een goed voorbeeld van waar een snelheidsbeperking (van 60 naar 50 km/u) en 3 ophogingen op de rijbaan het verkeer moet afremmen, nadat eerder bij twee ongelukken twee verkeersdoden vielen. 

Hoe zit het met de N223?

Westlanders.nu is de afgelopen 6 jaar bij de meest belangrijke ongelukken langs de hele N223 ter plaatse geweest. We zijn even gaan spitten in het archief, maar eerst de indeling van de weg zelf.

De N223 is een ruim 8,5 kilometer lange weg die tussen Westerlee en Den Hoorn loopt. De provinciale weg is over het hele traject in 4 namen verdeeld.

Vanaf Westerlee tot aan de rotonde met de Sportlaan heet het de Burgemeester van Doornlaan.

- De meeste ongelukken op de Burgemeester van Doornlaan zijn kop-staart aanrijdingen geweest op een enkele frontale botsing na tussen twee wagens een aantal jaren geleden. Hier raakte een automobilist om onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft, maar het letsel viel uiteindelijk mee.

Vanaf de rotonde met de Sportlaan tot aan de Zijtwende heet het de Burgemeester Crezeelaan.

- Op die Burgemeester Crezeelaan kwam een motorrijder bij een inhaalmanoeuve in het najaar van 2008 om het leven. Dat was op de kruising tegenover de M.A. de Ruyterstraat.

Er zijn later nog een paar respectievelijk kleine incidenten geweest bij die bewuste kruising, hoewel in één geval in november 2011 de traumahelikopter werd ingezet bij een ongeluk iets ervoor, maar dat viel uiteindelijk wel mee. (zie foto)

Vanaf de rotonde bij de Zijtwende tot aan de kruising met de Noord-Lierweg heet het de Burgemeester van der Goeslaan

- Op de Burgemeester van der Goeslaan zijn al de nodige ongelukken gebeurd. Drie jaar geleden gebeurde in het voorjaar van 2010 ook een fikse aanrijding nadat tegenliggers met elkaar in botsing waren gekomen. (hier meer foto s ervan) Het letsel van de betrokkenen viel achteraf wel mee, maar de schade aan de voertuigen loog er niet om.

- Daarna zijn zeker nog drie ongelukken geweest een stukje verderop op de kruising met de Noord-Lierweg, wat een terugkerend probleem is. De laatste was in februari dit jaar met een 88 jarige Delftenaar die nog net op tijd zijn stuur kon omgooien om erger te voorkomen.

Maar ook een bijna ongeluk de dag ervoor toen een Pools convooi met een te brede belading (niet de juiste papieren hiervoor, stalen boiler van 10 meter lang) een grote tak van een boom afrukte. Dat liep gelukkig goed af, maar had net zo goed dramatisch kunnen uitpakken. Dit weggedeelte valt buiten de bebouwde kom en is dus onverlicht. Reden voor sommige weggebruikers om deze weg met de Woudseweg in de nachtelijke uren te vermijden.

Vorig jaar vond er op 11 juni nog een kop staart botsing plaats. Met het ongeluk van afgelopen week erbij is dit weggedeelte wel het meest onveilige voor het verkeer op dit moment.

Vanaf de kruising met de Noord-Lierweg tot aan Den Hoorn centrum heet het de Woudseweg.

Op deze weg is een frontale botsing voorgekomen in januari 2012. Maar behalve wat ongelukken, enkele kop-staart en verkeerd vanaf een uitrit komen valt het ook hier wel mee. Tot zover onze bevindingen van de afgelopen 6 jaar.

Het grotere plaatje

Vanaf 1987 tot 2011 verloren op de gehele N223 18 mensen het leven tijdens ongelukken. De hoeveelheid slachtoffers is echter drastisch verminderd door de jaren heen, ook op deze provinciale weg dus. 

Eind jaren 80 kwamen per jaar 10 x zoveel mensen om het leven in het Westland dan tegenwoordig. Snelheidsbeperkingen op gemeentelijke wegen en verbeteringen aan het wegennetwerk zijn daar hoofdzakelijk de oorzaak van. De landelijke cijfers van 2010 en 2011 laten ook een daling van 5% zien, qua ongelukken op provinciale wegen, hoewel er in 2011 het totaal aantal verkeersdoden iets steeg van 640 naar 661. Cijfers van 2012 zijn nog niet bekend.

En nu?

De provincie is al bezig met het verder verbeteren en beveiligen van de N223. De eerste fase hierin is afgerond; men gaat nu beginnen aan de N223 Duurzaam Veilig fase 2 mede in het kader van het 3 in 1 project in Naaldwijk.

1. Zo gaat de provincie een turbo rotonde aanleggen op de kruising Crezeelaan/Michiel A. de Ruijterstraat.

2. Ook de Burgemeester van der Goeslaan gaat volledig op de schop. (zie foto hierboven) Bedoeling is dat de hoofdrijbaan iets breder wordt met een dubbele doorgetrokken streep. Inhalen is dan verboden. Verder wordt er net als bij de Burgemeester van Doornlaan een parallelweg naast de hoofdrijbaan aangelegd voor langzamere weggebruikers en bestemmingsverkeer.

3. De kruising Noord Lierweg met de N223 krijgt ook een rotonde. Voordeel hiervan is dat het verkeer niet langer met 80 km/u de Woudseweg op kan doorrijden, maar moet afremmen. Hierdoor zullen ongelukken op die kruising zeker verminderen.

Conclusie N223

Vlak na het ongeluk afgelopen week toen de politie ervan uitging dat het mogelijk een verkeerde inhaalmanoeuvre betrof, hadden een aantal mensen hun oordeel al klaar liggen, maar dat bleek iets te kort door de bocht.

Later kwam een aanvullend persbericht waar getuigen werden gezocht van de aanrijding, omdat men niet zeker wist of dat de oorzaak was. Een moment van onoplettendheid (al dan niet bewust) kan net zo goed een reden zijn.

Ongelukken zijn niet altijd te vermijden, maar door nauwkeurig onderzoek te doen kunnen de te nemen maatregelen een hoop ellende in de toekomst voorkomen. De schuldvraag is dan niet relevant op wat uitzonderingen na.

In de kwestie van de Burgemeester van der Goeslaan zijn de ongelukken afgelopen jaren die plaatsvonden niet uitzonderlijk, zij het wel dat de autoschades erbij, mede dankzij de toegestane snelheid op dat traject aanmerkelijk forser zijn dan elders in vergelijking. Koppel autoschade aan lichamelijk letsel en het risico wordt groter, zo simpel is het.

Inhalen op een weg waar 60 of 80km/u is toegestaan en wat tot ongelukken leidt, scheelt ook in de reactietijd van de weggebruikers zelf. Bij lagere snelheid kunnen weggebruikers net die fractie van een seconde sneller reageren zoals in de kwestie met de 88 jarige Delftenaar in februari.

80km/u blijft gehandhaafd

Een 80 km/u zone op provinciale wegen is overigens bij de provincies niet heilig verklaard. Bij sommige wegen elders in het land is in het verleden wel gekozen voor 60km/u zones, zij het op korte stukken. De provincie Zuid Holland is voorlopig niet van plan de 80 km/u zone op de Burgemeester van der Goeslaan te verlagen, zo liet een woordvoerster afgelopen vrijdag desgevraagd weten. Alleen bij de stoplichten bij de Jochgem vander Houtweg mag men slechts 50 km/u rijden.

De geplande werkzaamheden aan fase 2 zijn al in uitvoering en moeten eind 2013 gereed zijn. Dan zal blijken of de maatregelen voldoende zijn geweest. Westlanders.nu zal met een kritisch oog die ontwikkelingen blijven volgen.