Honderdste fietsknelpunt in Westland opgelost

Gemeente Westland

Poeldijk 13.03.2014 - In Poeldijk is op 13 maart 2014 het aangepaste kruispunt Voorstraat-Jan Barendselaan in gebruik genomen.

Het kruispunt is veiliger gemaakt voor fietsers. Het is het honderdste fietsknelpunt dat naar aanleiding van het grote school-thuisroute onderzoek is opgelost. In 2014 en 2015 worden nog eens ongeveer 100 locaties op school-thuisroutes verkeersveiliger gemaakt.

 

Het school-thuisroute onderzoek werd in 2011 uitgevoerd op alle negen scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Westland. Tijdens het onderzoek hebben bijna 1.700 leerlingen aangegeven welke route zij van huis naar school afleggen en op welke punten zij deze route verkeersonveilig vonden. De gemeente is nu bezig om deze plekken waar mogelijk veiliger te maken.

Drempel
Leerlingen van ISW Irenestraat hebben tijdens het onderzoek aangegeven dat zij de kruising Voorstraat-Jan Barendselaan gevaarlijk vonden om over te steken en dat ze niet altijd voorrang kregen. De fietsoversteken zijn nu op een drempel gelegd, waardoor auto’s verplicht snelheid moeten minderen voordat ze de fietsers kruisen. Ook is de markering op de weg verbeterd, zodat het voor automobilisten uit de Voorstraat duidelijker is dat zij voorrang moeten verlenen aan de fietsers die van rechts van het tweerichtings-fietspad af komen.

Noodzakelijk
De gemeente heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in maatregelen om Westland veiliger te maken voor fietsers. Volgens verkeerswethouder Bram Meijer is dit zeer noodzakelijk. “In Westland rijdt heel veel verkeer, waaronder veel vrachtwagens. Scholieren moeten zich te midden van deze drukte veilig kunnen verplaatsen.

Daarom heeft dit college alles op alles gezet om de verkeersveiligheid voor deze doelgroep te verbeteren. Naast het nemen van fysieke maatregelen wordt volop ingezet op verkeerseducatie en gedragsbeïnvloedende campagnes, omdat veiligheid in het verkeer voor een belangrijk deel wordt bepaald door het gedrag van verkeersdeelnemers.”

Op www.dekunstvanveiligfietsen.nl is meer informatie te vinden over het schoolthuisrouteproject.