Informatieavond over herinrichting Reinier de Graafweg

Gemeente Delft

Delft 08.07.2019 - In 2019 en 2020 wordt de Reinier de Graafweg opnieuw ingericht. Aannemer Boskalis gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Aanleiding van de herinrichting is het:

- verbinden van Delft-west met het centrum
- verbinden van de A4 met het Reinier de Graaf ziekenhuis
- autoluwer maken van het centrum van Den Hoorn

Wat is er aan de hand?

Na herinrichting rijdt verkeer via de Reinier de Graafweg en Hooipolderweg (Midden Delfland) van en naar Delft. Het doorgaand verkeer door het centrum Den Hoorn, de Woudseweg en Hoornseweg behoort dan tot het verleden.

De Reinier de Graafweg wordt opnieuw ingericht tussen de erfgrens van de woningen en de gevel van het nieuwe ziekenhuis.

- In het ontwerp wordt voorzien in een vrijliggende openbaarvervoersbaan en een vrijliggend fietspad.
- Om het verkeer goed af te kunnen wikkelen worden kruispunten voorzien van verkeersregelinstallaties.
- De verschillende verkeersstromen worden van elkaar gescheiden met behulp van bermen voorzien van bomen.

Om een optimale inrichting te creëren is het bestemmingsplan gewijzigd. In de bestemmingsplanwijziging zit ook een onderzoek naar de gevolgen voor lucht- en geluid.

Wanneer gebeurt wat?

Zomer 2018: voorbereiding realisatie (faseringsplannen, contracten voor de markt)

Eerste helft 2019: kappen bomen en verleggen kabels en leidingen. Het werk vindt plaats op de stoep en de groenstrook aan de kant van het ziekenhuis.

September 2019 - Zomer 2020: aanleg nieuwe weg, vervangen riolering

Herfst 2020: werkzaamheden gereed

Informatieavond 17 juli

Wilt u meer informatie? Kom op woensdag 17 juli naar de informatieavond. De gemeente en aannemer Boskalis praten u die avond bij over de werkzaamheden die in september van start gaan.

Woensdag 17 juli 2019

Tijd:19.00 - 20.30 uur

Locatie:Aula van het Stanislascollege Dalton Delft
(Reinier de Graafpad 1)