Informatiebijeenkomst aanleg Oostelijke Randweg De Lier

Gemeente Westland

De Lier 08.05.2017 - Op woensdag 17 mei 2017 wordt van 19.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd over de Oostelijke Randweg De Lier.

De bijeenkomst vindt plaats in ’t Centrum, Hoofdstraat 100, De Lier. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het project en de ruimtelijke procedure.

Ook is het voorontwerp-bestemmingsplan beschikbaar voor inzage, wordt inzicht gegeven in de planning en kunt u vragen stellen. U kunt zich uiterlijk vóór 12 mei aanmelden per e-mail via mcengelvaart@gemeentewestland.nl. U bent van harte welkom.

De randweg moet ervoor zorgen dat er een noord-zuidverbinding ontstaat tussen de Veilingroute en de provinciale N223 langs De Lier. In 2018 starten de werkzaamheden.

Voor meer informatie over de Oostelijke Randweg, kunt u kijken op de pagina Wegenprojecten Westland.