Klachten over verkeerssituaties bij Portalaan en Kruisbroekweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/06/2019 07:50 - Gewijzigd op 25/06/2019 08:25

Naaldwijk 25.06.2019 - Vorige week kreeg Westlanders.nu bijna gelijktijdig klachten binnen over twee verkeerssituaties aan de Portalaan en de Kruisbroekweg in Naaldwijk.

Klacht Portalaan
'Door de afsluiting van de Portalaan in de wijk Hoogeland, tussen de 2 Ibiza Plaza's in is er de afgelopen maanden chaos ontstaan in de wijk. Terwijl de gemeente een groene en kind-vriendelijke wijk belooft. De situatie in de Flora, Diana en Pomonastraat is onveilig geworden. Auto's rijden er hard door heen en veel bouw verkeer rijdt met zwaar geschut zoekende door de wijk,' aldus bewoners in de wijk.

Gemeente Westland laat in een reactie weten;

'Door de fysieke afsluiting van de bouwweg, waar voorheen veel verkeer gebruik van maakte, ondervinden de bewoners van de Pomonastraat, Florastraat en Patalenastraat nu meer verkeersdrukte. De bouwweg is bedoeld voor het bouwverkeer. De Flora, Diana en Pomonastraat zijn ingericht conform de CROW-richtlijnen die gelden voor een 30km-zone. Om te bepalen of er te hard gereden wordt gaat de gemeente Westland in deze omgeving verkeersmetingen uitvoeren.'

Klacht Kruisbroekweg
Een andere bewoner langs de Kruisbroekweg laat het volgende weten: 'Daar wij bijna bovenop de Kruisbroekweg wonen gaar er nog dagelijks veel vrachtverkeer over de Kruisbroekweg ondanks het verbod aan beide kanten...... ook moet er nog een bord bij komen verboden voor trekkers wat die rijden ook de hele dag af en aan met een enorme aanhangwagen achter de trekker dus ook vrachtverkeer.

Tevens de verkeersdrempels die er liggen die geven een enorme geluidsoverlast want sommige aanhangwagens stuiteren over de drempels heen wat ook geen gehoor is voor de omwonenden en de Handhaving zie je nooit. We zouden gebaat zijn met een paar camera`s op de Kruisbroekweg, want nog steeds word er veel te hard gereden. Wij omwonenden, ook bij de voetgangersoversteek, zijn het meer dan zat.

De gemeente laat hier in een reactie weten;

'De gemeente, en daarmee de wethouder, bepaalt niet of er een camerasysteem kan worden opgehangen. Het Openbaar Ministerie gaat daarover en is zeer terughoudend in het ophangen van camera ’s. De verkeersdrempel op de Kruisbroekweg is juist aangelegd om de snelheid van het autoverkeer fysiek te beïnvloeden. Het verwijderen van deze drempel zal de snelheid alleen maar doen toenemen.

Het vrachtverkeer die de Kruisbroekweg gebruikt is voornamelijk bestemmingsverkeer. Deze mogen hier rijden omdat zij een bestemming hebben binnen de kern Naaldwijk. Er zijn wel enkele gevallen bekend van chauffeurs die bewust het inrijverbod voor vrachtverkeer negeren, maar de gemeente heeft de indruk dat dit een zeer beperkte groep is. Daarnaast is recent de Westlandroute vrijwel geheel gerealiseerd en is het kruispunt voor Royal FloraHolland aangepast. Voor doorgaand vrachtverkeer door Naaldwijk is het steeds minder aantrekkelijk om door Naaldwijk te rijden.

De route Galgeweg- Piet Struijkweg – Westlandroute – Veilingroute is mede daarvoor aangelegd. Desalniettemin worden in oktober, na gereedkoming van de Verlengde Veilingroute, verkeersmetingen verricht om te bepalen of er nog veel vrachtverkeer door Naaldwijk rijdt. Meer in het algemeen kun je zeggen dat het hier gedrag betreft van weggebruikers. De gemeente Westland is steeds actiever op het gebied van voorlichting om te proberen het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden.'