Komende maanden herbestrating bij Rijsenburgerweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/03/2021 08:58 - Gewijzigd op 13/03/2021 09:31

Poeldijk 13.03.2021 - Het voormalige industriegebied aan de Rijsenburgerweg in Poeldijk is de afgelopen jaren veranderd in een nieuwbouwwijk

met een verpleeg- en verzorgtehuis, een supermarkt, koopwoningen en als laatste een appartementencomplex pal naast de Bartholomeüskerk.

Eind vorig jaar zijn ook deze appartementen in Het Gantel Huys op de hoek van de Kerklaan/Rijsenburgerweg door de bewoners in gebruik genomen. Nu de bouw klaar is gaat de gemeente ook het gebied rondom de woningen definitief ingericht.

Vanaf 15 maart tot en met circa half juli 2021 wordt de definitieve bestrating aangebracht in de Kerklaan, Rijsenburgerweg, St. Marcusstraat en Poeldijksevaart. Hieronder de fasering voor u op een rij. De exacte periode van de uitvoering is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Planning en fasering

Fase 1a - Vanaf 15 maart tot en met 16 april 2021
Rondom Het Gantel Huys: aanbrengen trottoirs Kerklaan vanaf de inrit, Rijsenburgerweg, Poeldijksevaart en langs de Gantel inclusief verbreden van de Gantel en het aanbrengen van de beschoeiing.  

Fase 1b - Vanaf 29 maart tot en met 16 april 2021
Rijsenburgerweg vanaf de Kerklaan tot de kruising met de Poeldijksevaart: aanleg parkeerplaatsen, de rijbaan en een trottoir langs nummers 36 t/m 58.     

Fase 2a - Vanaf 19 april tot en met 30 april 2021
Poeldijksevaart: aan de zijde van het centrum en de Rijsenburgerweg tot en met de 1e inrit van Jumbo. Ook aanleg van het trottoir, het vervangen verharding van de rijbaan en de inrit van de Jumbo.    

Fase 2b - Vanaf 3 mei tot en met 7 mei 2021
Rijsenburgerweg vanaf 2e inrit van deJumbo tot en met de Jumbo expeditie. Vervangen verharding rijbaan en de inrit van de Jumbo.    

Fase 3 - Vanaf 10 mei tot en met 19 mei 2021
Rijsenburgerweg vanaf St. Marcustraat tot en met Van Bergenhenegouwelaan.  Vervangen verharding en aanleg plateau-kruising met de St. Marcusstraat.

Fase 4 - Vanaf 20 mei en 21 mei 2021
Rijsenburgerwerg; het aanbrengen van de definitieve verharding op de plateau-kruising met van Bergenhenegouwelaan.  

Fase 5 - 24 mei tot en met 23 juli 2021
Poeldijksevaart;  het aanbrengen van de definitieve verharding van de rijbaan,  de parkeervakken en de trottoirs.   

Fase 6a en 6b - 7 juni tot en met 18 juni 2021
St. Marcusstraat, aanbrengen definitieve verharding  

Fase 7 - na afronding voorgaande fases
Kerklaan; aanbrengen trottoirs en parkeervakken vanaf inrit van Het Gantel Huys tot en met de traptreden langs de Gantel.

Overlast en bereikbaarheid

Uiteraard probeert de gemeente de overlast tot een minimum te beperken. De aannemer voert de werkzaamheden uit op doordeweekse dagen tussen 7.00 – 18.00 uur. En, indien nodig, op zaterdag tussen 7.00 en 16.00 uur.

De bovengenoemde straten worden gefaseerd enige tijd voor het verkeer afgesloten. Aan de Poeldijksevaart tegenover de huisnummers 15 tot en met 23 ligt een tijdelijk parkeerterrein waarop geparkeerd kan worden. Met verkeers- en omleidingsborden stellen wij u van de tijdelijke verkeerswijzigingen op de hoogte.