Laatste weekendafsluiting verlengde A4 Delft-Schiedam

Rijkswaterstaat

Westlanden 08.04.2016 - Rijkswaterstaat voert komend weekend werkzaamheden uit aan de verlengde A4 Delft Schiedam.

Rijkswaterstaat heeft in 2015 hard gewerkt om de A4 Delft – Schiedam veilig open te kunnen stellen. Belangrijkste doel is het ontlasten van de A13 tijdens de spits en het verminderen van het sluipverkeer op het onderliggend wegennet.

Komend weekend gaat Rijkswaterstaat de weg optimaliseren door onder andere de software voor het veiligheidssysteem te actualiseren en het verplaatsen van calamiteitendoorsteken. 

Weekendafsluitingen

De A4 is tussen afrit Delft (afrit 14 met de aansluiting Kruithuisweg/N470) en het Kethelplein volledig is afgesloten vanaf 8 april 22:00 uur – 11 april 05:00 uur

De A4 is weer beschikbaar tijdens de maandagochtendspits.

Omleiding

Weggebruikers moeten rekening houden met een omleiding via de A13 en een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Gele borden ter plaatse en informatiepanelen boven en langs de weg geven de omleidingsroute aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.