Maatregelen voor het weg- en vaarverkeer tijdens Varend Corso

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 03.08.2016 - Het Varend Corso is dit jaar te zien in het weekend van 5, 6 en 7 augustus. Vijfenzestig boten gedecoreerd met bloemen, planten,

groenten en fruit varen een route van zeventig kilometer door onder meer Westland, Den Haag en Midden-Delfland.

Ieder jaar trekt het Varend Corso veel kijkers van binnen en buiten Midden-Delfland. Dit jaar vaart het corso twee keer door onze gemeente. Op vrijdag via Schipluiden, Vlaardingen naar Maasland en Maassluis. Op zondag 7 augustus komt het konvooi vol pracht en praal weer terug en vaart dan via de kernen van Schipluiden en Den Hoorn naar Delft.

Tijdens het passeren van het Varend Corso zijn enkele maatregelen getroffen voor het weg- en vaarverkeer. Deze maatregelen zijn in het belang van de veiligheid van de deelnemers en de vele bezoekers zijn in onze gemeente.

Afsluitingen van wegen en paden gelden voor alle verkeer behalve voetgangers, lijndienstbussen en hulpverleningsdiensten. Daar waar mogelijk worden bewoners en bezoekers van aanliggende percelen toegelaten als er geen alternatieve route is.

Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen. De genoemde tijden zijn indicatief en kunnen door politie of toezichthouders worden aangepast als de (verkeers)veiligheid dit vereist.

Maatregelen voor het wegverkeer op vrijdag 5 augustus

Schipluiden

Parkeerverbod Keenenburgweg, van de Holierhoek tot aan het H.K. Pootplein;

Bij grote parkeerdruk worden de zijwegen van de Keenenburgweg, te weten het H.K. Pootplein, de Dr. De Koninglaan en de Holierhoek tijdelijk afgesloten behalve voor bewoners;

Eénrichtingsverkeer Dorpsstraat vanaf Total Langstraat richting de Zouteveensebrug (Valbrug), van circa 13.00 uur tot 16.00 uur;

Verlagen van de maximumsnelheid tot 30 km/h op N468 (De Gaagweg) vanaf kruispunt Dorpsstraat tot aan de jachthaven. Stilstaand publiek op de brug die gelegen is in de N468 is niet toegestaan;

Afsluiting fietspad Vlaardingsekade van de Trambrug tot aan de Laan van Piet van der Ende, van 12.00 uur to 16.00 uur.

Maasland

Afsluiten van het fietspad Maassluiseweg en het fietspad langs de Oude Veiling, van 16.00 uur tot 24.00 uur;

Verlagen van de maximumsnelheid tot 30 km/h op de Maassluiseweg en de Oude Veiling, van 16.00 uur tot 24.00 uur;

Afsluiten Trekkade tussen de Kluiskade en het Trekkadepad, van 17.00 uur tot 21.00 uur.

Maatregelen voor het wegverkeer op zondag 7 augustus

Schipluiden

Verlagen van de maximumsnelheid tot 30 km/h op N468 (De Gaagweg) vanaf kruispunt Dorpsstraat tot aan de jachthaven. Stilstaand publiek op de brug die gelegen is in de N468 is niet toegestaan;

Afsluiting N468 Rijksstraatweg tussen de Dorppolderweg in Schipluiden en de rotonde Kaas Engelbrechtsweg in Schipluiden, van 12.00 uur en 15.00 uur;

Afsluiting van de Dorpsstraat tussen de twee kruispunten met de Westlander, van 12.00 uur tot 15.00 uur;

Afsluiting Keenenburgweg tussen het H.K. Pootplein en de Dorpsstraat, van 12.00 uur tot 15.00 uur;

Afsluiting Singel en Tramkade (tussen Tiendweg en Keenenburgweg), van 12.00 uur tot 15.00 uur;

Parkeerverbod voor beide zijden van de Zijdekade, tot 14.00 uur;

Parkeerverbod Keenenburgweg van de Holierhoek tot aan het H.K. Pootplein;

Parkeerverbod aan beide zijden van de Dorppolderweg, van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Bruggen Schipluiden voor wegverkeer gesloten

Tijdens de doorvaart van het Varend Corso zijn de Zouteveensebrug (Valbrug) en de Kerkpolderbrug (brug bij de Tiendweg) vanaf circa 12.30 uur geopend voor de scheepvaart en dus gesloten voor wegverkeer. Het deel van de kern Schipluiden ten zuiden van de Gaag is op dit moment alleen bereikbaar via de Zouteveenseweg. Voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van de twee voetgangersbruggen over de Gaag.

Stilstaand publiek op de bruggen niet toegestaan

Het is niet toegestaan dat publiek op de vaste (voet)bruggen over de Gaag of over de Zijde stil blijft staan, bijvoorbeeld om naar het Corso te kijken. De bruggen moeten vrij blijven voor passanten.

Den Hoorn

Afsluiting Rijksstraatweg tussen de Klaas Engelbrechtsweg en de Woudseweg voor autoverkeer, van 12.30 uur tot 14.00 uur;

Afsluiting Woudseweg bij de kruising Harnaschdreef richting Den Hoorn, van 12.30 uur tot 14.00 uur. Instellen eenrichtingsverkeer voor verkeer op de Woudseweg komende uit de Victoria/Lookwatering/Hof van Delftstraat, rijrichting wordt dan richting Harnaschdreef;

Afsluiting Hoornsewal, van 10.00 uur tot 18.00 uur in verband met feestelijke walactiviteiten;

Afsluiting Hoornseweg (en Buitenwatersloot in Delft) voor beide richtingen, van 12.30 uur tot 15.00 uur;

Afsluiten van de Veenakkerweg, Lotsweg, Woudselaan, Zwethkade-Zuid Dijkshoornseweg (ten noorden van de Kristalweg) en Noordhoornseweg, van circa 16.00 uur tot 18.30 uur.

Bruggen Den Hoorn gesloten voor wegverkeer

Tijdens de doorvaart van het Varend Corso zijn de Overgaagbrug (toegang sportvelden) en de Bolle Kickertbrug (ophaalbrug thv kerk) vanaf 12.45 uur geopend en dus gesloten voor wegverkeer.

Stilstaand publiek op de bruggen niet toegestaan

Het is niet toegestaan dat publiek op de vaste bruggen over de Gaag stil blijft staan, bijvoorbeeld om naar het Corso te kijken. De bruggen moeten vrij blijven voor passanten.

Parkeeradvies Varend Corso

Bezoekers worden geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de (brom)fiets of het openbaar vervoer. Parkeren is beperkt mogelijk op de volgende locaties:

Maasland: de carpoolplaatsen aan de Oude Veiling en de parkeermogelijkheden aan Kortebuurt en langs de parallelweg van de A20.

Schipluiden: parkeerplaats sportverenigingen aan de Tiendweg en vrachtwagenparkeerplaats Rijksstraatweg.

Den Hoorn: parkeerterrein sportverenigingen Zuidhoornseweg (let op openingstijden brug en afsluittijden toegangswegen) en parkeerplaats Dijkshoornseweg.

Maatregelen voor het vaarverkeer tijdens Varend Corso

Voor de veiligheid op het water heeft het Hoogheemraadschap een stremmingsbesluit genomen voor het vaartraject van het Varend Corso. Dit vaarverbod geldt van een uur voor tot een uur na de doortocht van het Varend Corso. Deze stremmingen gelden op vrijdag 5 augustus en zondag 7 augustus.

Brugbediening

Op vrijdag 5 augustus wordt de Zouteveensebrug (Valbrug) niet bediend tussen 14.30 uur en 17.00 uur voor ander vaarverkeer dan die van de deelnemers en organisatie van het Varend Corso;

Op zondag 7 augustus wordt de Zouteveensebrug (Valbrug) niet bediend tussen 11.30 uur en 17.00 uur voor ander vaarverkeer dan die van de deelnemers en organisatie van het Varend Corso;

Op zondag 7 augustus wordt de Overgaagbrug en de Bolle Kickertbrug niet bediend tussen 12.00 uur en 17.30 uur voor ander vaarverkeer dan die van de deelnemers en organisatie van het Varend Corso.

Afmeerverbod in het centrum van Schipluiden

Voor de boten die geen vaste ligplaats hebben in de kern Schipluiden is het niet toegestaan om op zondag 7 augustus afgemeerd te zijn aan de kades in de kern van Schipluiden.

Voor de actuele tijden en route zie www.varendcorso.nl.