N211 krijgt stiller asfalt

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/02/2013 17:37 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:03

's-Gravenzande 07.02.2013 - Op grote delen van de N211 is of wordt stiller asfalt aangebracht. Eind 2013 is de N211 in de bebouwde kom van ’s Gravenzande, Monster en Poeldijk van stiller asfalt voorzien.  

In 2011 is stiller asfalt aangelegd op de Nieuweweg tussen Poeldijk en Den Haag. In 2012 volgde het weggedeelte tussen ’t Louwtje (km 6.3) en de rotonde Vreeburghlaan (km 7.4) in ’s Gravenzande. In 2013 wordt tot slot het weggedeelte tussen de rotonde Vreeburghlaan en de toekomstige rotonde op de kruising van de Emmastraat met de Zwartendijk in Monster (km. 8.5) aangepakt.

Stiller op weg

Terugdringen van geluidshinder is een belangrijke doelstelling van de provincie en de gemeente Westland. Onder de noemer ‘Westland en provincie stiller op weg’ treffen gemeente en provincie op 9 provinciale wegen in het Westland maatregelen om het verkeerslawaai te verminderen. In totaal leggen beide overheden 22 kilometer geluidreducerend wegdek aan.