N213: informatieavond fietsviaduct Naaldwijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/03/2013 17:30 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:03

Naaldwijk 22.03.2013 - De provincie Zuid-Holland houdt woensdag 27 maart 2013 een informatieavond over de aanleg van een fietsviaduct. Het fietsviaduct komt over het nog aan te leggen Vlietpolderplein te liggen.

Dit verkeersplein is straks de verbinding tussen de Burgemeester Elsenweg (N213), de nog te ontwikkelen Verlengde Veilingroute en de nieuwe Piet Struijkweg.

De informatieavond vindt plaats in de kantine van de Jeu de Boulesvereniging Westlandia 87 aan de Monnikenlaan 33 in Naaldwijk. Het programma begint om 20.00 uur, geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.45 uur.

3-in-1 project

Het fietsviaduct is onderdeel van de voorzieningen die gerealiseerd gaan worden om de fietsstructuur in het 3-in-1 project te optimaliseren. Dit project maakt het Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar en vergroot de verkeersveiligheid. Enerzijds wordt de onderbroken noord-zuid-route langs de Burgemeester Elsenweg hersteld. Anderzijds wordt de oversteek over de Burgemeester Elsenweg geoptimaliseerd. Dit bestaande viaduct wordt niet door alle gebruikers als comfortabel ervaren.

Tijdens de avond informeert de provincie de aanwezigen onder andere over de stand van zaken van het fietsviaduct, zoals de planvorming, het schetsplan en de planning. Aanmelden voor de avond is niet nodig.