N464: werkzaamheden vanaf april

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/03/2013 11:57 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:03

Poeldijk 20.03.2013 - De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan de N464 (Wateringseweg/Poeldijkseweg) tussen de Jan Barendselaan/Voorstraat en de Haasjesheulbrug in de gemeente Westland.  

Dit onderhoud vindt plaats tussen april en september 2013. Het verkeer krijgt te maken met afsluitingen en omleidingen.

De provincie werkt tussen de Voorstraat en de rotonde Arckelweg van 2 tot 29 april. De werkzaamheden vinden 24 uur per dag plaats. De N464 is dan in 1 richting afgesloten. In deze periode wordt het verkeer dat vanaf de rotonde Arckelweg in de richting van Poeldijk rijdt, omgeleid via de Arckelweg en de N211 (Nieuweweg). De weg is wel open voor verkeer van Poeldijk naar de rotonde Arckelweg. Bedrijven en woningen die aan de N464 liggen blijven bereikbaar. Fietsers kunnen in beide richtingen de gebruikelijke route volgen.

Verbeteren verkeersveiligheid

De aanpassing van de N464 en het onderhoud zijn noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. Daarom krijgt de weg nieuw asfalt en gaat de maximumsnelheid naar beneden. De fietspaden worden verbreed, er komt nieuwe verlichting, nieuwe wegwijzers en nieuwe markeringen. De provincie vervangt zowel de Wittebrug als de Haasjesheulbrug, waarbij er in de laatste brug een fietstunnel komt. Ook krijgt de rotonde bij de Arckelweg een nieuwe inrichting.

Stil asfalt

In het kader van het project ‘Westland en provincie stiller op weg’ wordt de N464 voorzien van een geluidreducerende deklaag. Dit ‘stille asfalt’ vergroot de leefbaarheid rondom de provinciale weg. Wilt u meer weten over het gebruik van geluidsreducerend asfalt in de regio? Kijk voor meer informatie op http://www.gemeentewestland.nl/.

Wat gaat er tijdens de werkzaamheden precies gebeuren?

  • Vervangen van het asfalt door nieuw, geluidsreducerend asfalt.
  • Verlagen van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur.
  • Vervangen van de Wittebrug en de Haasjesheulbrug.
  • Aanleggen van een fietstunnel onder de Haasjesheulbrug.
  • Herinrichten van de rotonde Arckelweg.
  • Vervangen en verbreden van het fietspad naast de weg.
  • Vernieuwen bebording, bewegwijzering en verlichting.

Overlast

Overlast van de werkzaamheden is helaas onvermijdelijk. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten en krijgen weggebruikers te maken met omleidingen en vertragingen. Mensen die in de buurt van de weg wonen of werken kunnen mogelijk last hebben van geluid en trillingen. De provincie doet er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken door:

  • Voornamelijk ’s nachts en in weekeinden te werken, zodat het meeste wegverkeer geen last ondervindt.
  • Te zorgen dat woningen en bedrijven die direct aan de N464 liggen bereikbaar blijven.
  • Werkzaamheden in de regio goed op elkaar af te stemmen. Hierbij werkt de provincie Zuid-Holland nauw samen met onder meer de gemeente Westland en de gemeente Den Haag.

Waarom zijn deze werkzaamheden nodig?

De aanpassing van de N464 en het onderhoud zijn noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. Dankzij de werkzaamheden heeft de weg minimaal zes jaar geen onderhoud meer nodig. De nieuwe bruggen gaan minstens 50 jaar mee.