N468 krijgt grote opknapbeurt

Provincie Zuid Holland

Midden Delfland 09.05.2019 - De provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland gaan samen aan de slag om de N468

(Rijksstraatweg/Gaagweg/Oostgaag/Molenweg) tussen Schipluiden en Maasland op te knappen. Gedeputeerde Floor Vermeulen, Hoogheemraad Marcel Houtzager en wethouder Hans Horlings ondertekenden op donderdag 9 mei 2019 een samenwerkingsovereenkomst. Naar verwachting gaat in 2020 de eerste schop de grond in en is de vernieuwde weg in 2023 klaar.

Wethouder Hans Horlings (links), hoogheemraad Marcel Houtzager (midden) en gedeputeerde Floor Vermeulen.

Samenwerkingsovereenkomst
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kondigt het opknappen van de N468 aan. Hierin staan afspraken over taken, financiën en verantwoordelijkheden. De provincie is de trekker van het project en verantwoordelijk voor het opknappen van de weg. Hieronder valt ook het verhogen van de draagkracht, het verleggen van kabels en leidingen en de overdracht aan de gemeente. De nieuwe inrichting van de weg maakt de N468 minder aantrekkelijk voor sluipverkeer. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid, de stabiliteit van de kade en de waterhuishouding.

Zwaar bestemmingsverkeer toegestaan
Delen van de N468 zijn al in beheer overgedragen aan de gemeente. De gemeente zorgt voor de ontheffingen en handhaving, waardoor het voor bestemmingsverkeer nu al mogelijk is om er met zwaardere voertuigen overheen te rijden. Meerdere ondernemers, waaronder melkveehouders, hebben zich hiervoor ingezet. Het rijden met zware vrachtwagens is namelijk noodzakelijk voor hun bedrijfsvoering. Provincie en gemeente komen hiermee tegemoet aan de wens van deze ondernemers. Na de werkzaamheden wordt de hele weg, met een verbeterde draagkracht, overgedragen aan de gemeente Midden-Delfland.

Waterkering
De N468 ligt op een veendijk, die een waterkerende functie heeft. De waterkering moet in verband met waterveiligheid over een lengte van ruim 2,5 kilometer worden versterkt en over vrijwel het gehele traject van 7 kilometer worden opgehoogd.

Aan de slag
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap naar de daadwerkelijke opknapbeurt. Het is een ingewikkelde opgave, zowel wat betreft voorbereiding als in de uitvoering. De betrokken overheden willen de opknapbeurt van de N468 op zorgvuldige wijze en in goede afstemming en samenwerking met de omgeving realiseren. Met de direct betrokken bewoners worden gesprekken gevoerd om verdere afspraken te maken. Binnenkort starten de archeologische en milieuonderzoeken; de draagkracht en stabiliteit van de N468 worden later dit jaar onderzocht om een definitief ontwerp te kunnen maken.