Nachtafsluitingen Ketheltunnel A4 vanwege hitteproeven beton

Rijkswaterstaat / FlashphotoNL

Schiedam 18.06.2019 - Rijkswaterstaat voert tussen 17 juni en 18 juli 2019 in de avond en nacht hitteproeven uit in de Ketheltunnel. Om verkeershinder zoveel mogelijk

te voorkomen zijn de proeven ‘s nachts. Overdag zijn de tunnelbuizen gewoon open.

Afsluitingen Ketheltunnel
Om deze proeven veilig te kunnen doen, is een aantal afsluitingen gepland vanaf maandag 10 juni 2019. De testen vinden nog plaats in de weken 25, 28 en 29. Het gaat per week om vier avonden en nachten met werkzaamheden. De Ketheltunnel is dan in beide richtingen afgesloten.

Week 25: 17 juni - 20 juni 2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur
Week 28: 08 juli - 11 juli 2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur
Week 29: 15 juli - 18 juli 2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur

Omleidingsroutes wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanuit de noordzijde (Delft) omgeleid via de Kruithuisweg N470 naar de snelweg A13. Vanuit de zuidzijde (Schiedam) wordt het verkeer omgeleid via Knooppunt Kethelplein en de snelweg A20 naar de A13. Beide omleidingsroutes zorgen voor een extra reistijd van ongeveer 10 minuten.

Advies weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de gele borden te volgen die de omleidingsroutes aangegeven.