Nachtelijke afsluiting bij A4 knooppunt Prins Clausplein

Rijkswaterstaat

Den Haag 28.08.2019 - Van 28 tot en met 29 september en van 5 tot en met 6 oktober 2019 vinden er werkzaamheden plaats op de snelweg A4 in de richting van Den Haag.

Door het afsluiten van 3 van de 4 rijstroken voor de werkzaamheden kan er verkeershinder ontstaan bij het knooppunt Prins Clausplein.

Afsluitingen A4 Amsterdam-Den Haag

3 van de 4 rijstroken op de snelweg A4 in de richting van Den Haag zijn op de volgende data afgesloten ter hoogte van het knooppunt Prins Clausplein:

- van zaterdag 28 september 22.00 uur tot zondag 29 september 2019 15.00 uur.
- van zaterdag 5 oktober 22.00 uur tot zondag 6 oktober 15.00 uur

Omleidingsroutes werkzaamheden A4

Rijkswaterstaat adviseren het verkeer om de volgende omleidingsroutes te nemen:

Verkeer vanuit Amsterdam richting Rotterdam wordt geadviseerd om te rijden via de snelwegen A9, A2 en A12. Verkeer vanuit Amsterdam en Leiden richting Den Haag wordt geadviseerd om te rijden via de snelweg A44. Verkeer vanuit Leiden (N206) richting Rotterdam wordt geadviseerd om te rijden via de autoweg N11 en de A12. Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Zwaartepunt verkeershinder op zondagen
De A4 blijft gedeeltelijk open. Voor verkeer vanuit Amsterdam en Leiden richting Den Haag-Zuid (A4) en Rotterdam (A13) is er slechts 1 rijstrook open. Rijkswaterstaat verwacht met name overdag op de zondagen (29 september en 6 oktober 2019) ernstige verkeershinder. Volg daarom de adviesroutes op.

Extra reistijd door onderhoud A4
Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld naar zaterdag 26 oktober 22.00 uur tot zondag 27 oktober 2019 15.00 uur.

Regulier onderhoud wegennet Zuid-Holland
Tijdens de werkzaamheden voert Rijkswaterstaat reparatiewerkzaamheden uit aan een viaduct en vervangt het asfalt. Het wegennet in de provincie Zuid-Holland heeft periodiek onderhoud nodig. Denk daarbij aan het vernieuwen van asfalt en het onderhoud aan kunstwerken, zoals viaducten. Met dit onderhoud zorgen we ervoor dat het verkeer in Zuid-Holland vlot en veilig kan blijven rijden.