Nieuwe verkeerssituatie Nieuweweg vanaf 10 juni

Provincie Zuid Holland

Poeldijk 07.06.2018 - Op de N211 tussen tussen de Paul Captijnlaan en de Madepolderweg in de richting van Den Haag, geldt een afsluiting voor verkeer in één richting.

Vanaf zondagavond 10 juni 22.00 uur is er op de Nieuweweg, tussen de Paul Captijnlaan en de Madepolderweg in de richting van Den Haag, een afsluiting voor verkeer in één richting. Deze verkeerssituatie duurt acht weken. Het vervangen van de damwand langs de Nieuwe Vaart is bijna klaar op dit deel van de Nieuweweg. In de periode van 10 juni tot eind juli wordt er onder andere gewerkt aan de inrichting van de rijbaan en het fietspad aan de andere wegzijde.

Verkeershinder door werkzaamheden Nieuweweg (N211)

 

Verkeerssituatie
Vanaf zondag 10 juni 22.00 uur is de Nieuweweg ingericht als éénrichtingsweg en er is onvoldoende ruimte om de werkzaamheden uit te voeren met behoud van alle verkeersstromen.

- Auto- en vrachtverkeer is alleen mogelijk in één richting: vanuit Den Haag naar Poeldijk.

- Om sluipverkeer tegen te gaan is in deze periode ook de Madepolderweg in deze periode afgesloten voor verkeer in dezelfde richting.

- Vanuit het Westland geldt een omleiding voor het doorgaande auto- en vrachtverkeer via de N213 richting Naaldwijk > N222 richting Wateringen.

- Fietsverkeer wordt omgeleid via de Madepolderweg.

- Bestemmingsverkeer kan de woning of het bedrijf bereiken door het werkvak te passeren.

 

Vervangen damwand richting entree Poeldijk
De werkzaamheden voor vervanging van de oeverconstructie langs de Nieuwe Vaart gaat verder vanaf de rotonde bij de Paul Captijnlaan richting de entree van Poeldijk. Om hinder voor het doorgaande verkeer te beperken is er een tijdelijke verkeerssituatie gerealiseerd op de Nieuweweg. Hierdoor kunnen de werkzaamheden aan de damwand en de wegconstructie naast het verkeer worden uitgevoerd. De uitvoeringsperiode op het weggedeelte duurt naar verwachting nog tot eind oktober 2018.