Problemen dreigen voor verkeer bij Oostbuurtseweg

VVD Westland en VVD Westland

De Lier 05.11.2014 - Al diverse malen zijn de werkzaamheden in De Lier aan de orde geweest in verschillende vergaderingen.

Ook is er laatst weer een rondrit geweest met allerlei betrokkenen langs de verschillende wegwerkzaamheden. Deze helpen enorm om begrip te krijgen en te kweken voor de overlast die sommige werkzaamheden nu eenmaal met zich meebrengt.

Nu zijn wij benaderd met informatie over de calamiteitenroute van de N223. Dit zou de Oostbuurtseweg zijn, maar deze gaat binnenkort ook op de schop. De brug aldaar wordt vervangen, naar wij hebben begrepen. Dit zou betekenen dat de diverse hulpdiensten niet langs de werkzaamheden kunnen. Tevens hebben wij vernomen dat de aanbestedingsprocedure van de brug aan de Oostbuurtseweg te kort was voor een aannemer om met een deugdelijk plan van aanpak te komen, met hierin ook alle veiligheidsparagrafen en dergelijke. Dat is wat vreemd als men bedenkt dat er niet echt tijdsdruk op de vervanging van de brug stond en dat deze weg de calamiteitenroute is voor andere werkzaamheden.

Hierover hebben wij de navolgende vragen:

1. Klopt het dat de Oostbuurtseweg de calamiteitenroute is van de N223, indien er een stremming plaats heeft op de N223?

2. Is het dientengevolge niet veiliger om pas te starten met de werkzaamheden aan de brug bij de Oostbuurtseweg als de werkzaamheden aan de N223 afgerond zijn?

3. Is de aanbestedingsprocedure van de vervanging van de brug aan de Oostbuurtseweg volgens de richtlijnen verlopen zoals in de leidraad aanbestedingen? Voor welke vorm van aanbesteding is er gekozen in deze, voor de EMVI of voor laagste prijs?

4. Klopt het dat de deadline vrij scherp was om mee te dingen met deze aanbesteding en is dat niet wat vreemd, als er concurrerende werken rondom dit traject zijn? Dan zou enige mate van uitloop toch juist geen probleem opleveren en zelfs een mogelijke oplossing zijn? Wij verzoeken u deze vragen conform het reglement van orde te beantwoorden.

Namens de fracties,

VVD Westland, GemeenteBelang Westland

Geraldine van de Knaap, Joep van Veen