Realisatie Zuidhoornseweg een stap dichterbij

Gemeente Midden Delfland

Den Hoorn 07.03.2016 - Het bestemmingsplan waarin de Zuidhoornseweg in Den Hoorn is opgenomen is onherroepelijk. Dit betekent dat de gemeente kan starten

met de aanleg van de weg. Ook worden eerder gemaakte afspraken met omwonenden en omliggende bedrijven uitgevoerd.

Voordelen van de Zuidhoornseweg

De aanleg van de Zuidhoornseweg zorgt ervoor dat in de toekomst veel verkeer het centrum van Den Hoorn mijdt. Door deze regionale verbinding van Delft op de rijksweg A4 worden de wegen rondom het centrum van Den Hoorn rustiger. Er hoeft minder verkeer over de Woudseweg in Den Hoorn om de A4 en het bedrijventerrein Harnaschpolder te bereiken. Ook de aansluiting op het openbaar vervoersnetwerk wordt verbeterd.

Realisatie

Het is de bedoeling dat u medio 2018 over de Zuidhoornseweg kunt rijden. Na de aanbesteding van de werkzaamheden wordt na de zomer als eerste de brug over de Ommedijk naar de A4 aangelegd. Daarna volgt de weg richting Delft. Voordat de werkzaamheden van start gaan informeren wij omwonenden en omliggende bedrijven over de precieze planning en de eventuele gevolgen voor de verkeerssituatie.

Wethouder Piet Houtenbos: “Met de aanleg van de Zuidhoornseweg ontlasten wij het centrum van Den Hoorn van veel autoverkeer. Automobilisten zijn sneller op de A4. En het centrum kan zich ontwikkelen tot een gemoedelijk dorpshart.”