Reconstructie Kruisbroekweg - Middel Broekweg begonnen

Gemeente Westland

Naaldwijk 02.07.2018 - De Kruisbroekweg en Middel Broekweg worden komende 6 weken gereconstrueerd. Het gaat om het weggedeelte tussen de rotonde Pijle Tuinenweg en de rotonde Secretaris Verhoeffweg.

Het asfalt en de verkeerslichten tussen de rotonde Pijle Tuinenweg en de rotonde Secretaris Verhoeffweg worden vervangen. De riolering, kabels en leidingen rondom het kruispunt Kruisbroekweg – Kruisweg worden ook vervangen.  

Een nieuw inrichtingsplan (pdf, 2Mb) moet de verkeersveiligheid verbeteren. Verder is een nieuw groenplan (pdf, 2.1Mb) uitgewerkt. Ook het beplantingsplan (pdf, 19Mb) voor de Marocstraat is gereed.

Planning

De Kruisbroekweg is een belangrijk verkeersader voor zowel de wijk Kruisbroek, als voor de vele scholieren die dagelijks door de Mr Jan Tuningstraat en de Alicantestraat fietsen. Maar ook is het een belangrijke route voor het centrum van Naaldwijk. Om deze reden vindt de uitvoering van de werkzaamheden voor het grootste deel plaats in de zomervakantie. Ook is er bij het opstellen van de planning rekening gehouden met de werkzaamheden aan de rotonde Heenweg en de feestweek van Naaldwijk: Westland Reünie, van 22 t/m 25 augustus 2018.

De werkzaamheden vinden gefaseerd (pdf, 180Kb) plaats om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Het hele project zal naar verwachting eind 2018 klaar zijn.

Verkeerssituaties per fase

Kruisbroekweg: 2 juli t/m 18 augustus

Op 2 juli start de reconstructie van de Kruisbroekweg en is er een wegafsluiting vanaf rotonde Secretaris Verhoeffweg tot de kruising bij de Kruisweg.

Doorgaand autoverkeer vanaf de Kruisbroekweg kan rijden via de Piet Struijkweg of de Secretaris Verhoeffweg.

- De kruising Middel Broekweg – Kruisweg is open voor verkeer vanaf Middel Broekweg.

- Tijdens de feestweek van Naaldwijk is de doorgaande weg Kruisbroekweg / Middel Broekweg beschikbaar voor verkeer in twee richtingen.

Kruisbroek Oost: vanaf 16 juli t/m 2 september

Op 16 juli starten ook de werkzaamheden aan het fietspad langs de Middel Broekweg, de aansluiting op de Mr Jan Tuningstraat en in de Alicantestraat.

- Bestemmingsverkeer rijdt de woonwijk in via: Laan van de Glazen Stad of Zuid-weg.

- Fietsers volgen de omleidingsroute door de wijk Kruisbroek.

- Voetgangers kunnen het werkvak passeren.

- Tankstation Peut blijft in alle fasen bereikbaar. Volg de gele borden.

Kruising Kruisweg-Middel Broekweg : 27 augustus t/m 31 oktober

Er geldt een afsluiting van kruising Middel Broekweg – Kruisweg van 27 augustus tot eind oktober. Verkeer voor het centrum volgt vanaf dat moment een omleidingsroute. De bus rijdt dan via de Stokdijkkade en de Pijle Tuinenweg. Tankstation Peut is bereikbaar via de route die is aangegeven met gele borden.

Op 4 april vond een informatiebijeenkomst plaats. Diverse op- en aanmerkingen zijn verwerkt in het ontwerp. Hier is onder andere de fietspadaansluiting op de Mr Jan Tuningstraat gewijzigd. Ook over het verkeerscirculatieplan zijn nog diverse opmerkingen ontvangen. De mogelijkheden om dit te optimaliseren worden nog onderzocht. Ook bekijken we of  meer parkeerplaatsen kunnen creëren bij de kruising Marocstraat/Westlandstraat.

In 2016, 2017 zijn informatiebijeenkomsten gehouden over de aansluiting van de Alicantestraat op het kruispunt Kruisbroekweg - Kruisweg en de aansluiting van de Perzikenstraat op de Kruisweg. Daarbij is het verkeerscirculatieplan van Kruisbroek Oost gepresenteerd. In Kruisbroek Oost worden diverse wegen éénrichtingsverkeer en de Marocstraat wordt hierdoor opnieuw ingericht.

Meer informatie

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project, Jolanda Geleijnse via telefoonnummer 06 – 28 27 26 63 of per mail kruisbroekweg@gemeentewestland.nl

Meer foto 's van de reconstructie staan op facebook