Reinier de Graafweg gaat op de schop

Gemeente Delft

Delft 04.03.2019 - In 2019 en 2020 wordt de Reinier de Graafweg opnieuw ingericht, wat in september van dit jaar gaat beginnen.

De gemeente Delft heeft, in overleg met bewoners, bedrijven en instellingen aan het ontwerp voor de weg gewerkt. Voorafgaand aan deze reconstructie zijn er voorbereidende werkzaamheden.

Aanleiding van de herinrichting is het:

- verbinden van Delft-west met het centrum
- verbinden van de A4 met het Reinier de Graaf ziekenhuis
- autoluwer maken van het centrum van Den Hoorn

Wat is er aan de hand?

Na herinrichting rijdt verkeer via de Reinier de Graafweg en Hooipolderweg (Midden Delfland) van en naar Delft. Het doorgaand verkeer door het centrum Den Hoorn, de Woudseweg en Hoornseweg behoort dan tot het verleden.

- De Reinier de Graafweg wordt opnieuw ingericht tussen de erfgrens van de woningen en de gevel van het nieuwe ziekenhuis.

- In het ontwerp wordt voorzien in een vrijliggende openbaarvervoersbaan en een vrijliggend fietspad.

- Om het verkeer goed af te kunnen wikkelen worden kruispunten voorzien van verkeersregelinstallaties.

- De verschillende verkeersstromen worden van elkaar gescheiden met behulp van bermen voorzien van bomen.

- Om een optimale inrichting te creëren is het bestemmingsplan gewijzigd. In de bestemmingsplanwijziging zit ook een onderzoek naar de gevolgen voor lucht- en geluid.

Riool, kabels en leidingen
Deze werkzaamheden vinden plaats tot aan de zomervakantie. Een stuk van de riolering, kabels en leidingen worden omgelegd. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan de zijde van het Reinier de Graaf Gasthuis.

Informatieavond
Voorafgaand aan de start van de reconstructiewerkzaamheden is er vóór de zomer nog een informatieavond. Tijdens die avond wordt er onder meer ingegaan op de bereikbaarheid, fasering en planning. Meer informatie over deze avond lees u te zijner tijd op de speciale webpagina over de Reinier de Graafweg.