Stand van zaken 3-in-1 project (8)

Provincie Zuid Holland, Westlanders.nu

Westland 30.05.2015 - We zijn weer 3 maanden verder sinds de laatste grote update over het 3-in-1 project; tijd voor de laatste stand van zaken eind mei 2015. 

Wel zijn er in de tussentijd wat zaken van het project individueel belicht net als de weg en nachtafsluitingen. De komende weken zal het verkeer opnieuw met omleidingen te maken krijgen vanwege afrondingswerkzaamheden rondom de Twee Pleinweg in Naaldwijk en Maasdijk. Een gedetailleerd overzicht staat op de verkeerspagina.

Donderdagmiddag maakte de fotograaf van Westlanders.nu een rondje vanaf het begin bij fietsbrug de Snelbinder tot aan het huidige einde de kruising bij de Noord Lierweg. Vanaf daar komt nog een rotonde plus parallelweg te lopen tot aan Den Hoorn, maar dat is pas in een volgende fase aan de orde. Meer hierover later.

Bij De Snelbinder gaan komende week dan eindelijk de laatste asfalteringswerkzaamheden op de brug zelf van start in de nachtelijke uren van 1 tot 5 juni. Met de voorbereidingen hiervoor was men donderdagmiddag al bezig. Wanneer de fietsbrug helemaal af is zullen we nog een speciale nachtfotosessie op internet zetten met de fraaie ledverlichting. Die kunt u na volgende week verwachten.

De fietstunnel aan de N213 gaat net als de Snelbinder volgende week vrijdag 5 juni open. Daarmee wordt de tijdelijke fietsbrug die op de Leeweg is aangesloten overbodig en binnenkort afgebroken. (zie eerder bericht)

Het verkeer moet tussen Westerlee en het Vlietpolderplein echter nog steeds een slinger in de weg maken, hoewel de eerste asfaltlagen van de toekomstige andere rijbaan die het Westerleeplein moet voltooien al zijn aangelegd. De werkzaamheden aan de Zwethbrug die nog gaande zijn spelen hier ook een rol in. Exacte datum wanneer dit stuk van de Burgemeester Elsenweg wordt opgeleverd is nog niet binnen.

Aan de Galgeweg was men donderdagmiddag bezig met de laatste voorbereidingen voor de aanleg van het uiteindelijke fietspad onder de Twee Pleinenweg. Vrijdag, gisteren is daar de fietsverbinding met het fietspad naast de parallelweg aan de A20 geasfalteerd.

Klein probleempje was de ruimte onder de tunnel zelf. Daar kan geen kraan onder doorrijden, dus moest alle asfalt met kruiwagens worden neergestort, zo vertelde de kraanmachinist. Hier langs de wand geen beton maar een natuurlijk gezicht.

Maasdijk - En dan het Maasdijkplein waar in de tussentijd wel het één en ander veranderd is. Op de palen in het water moet het fietspad komen te lopen wat de tunnel in gaat en uitkomt op de (voorheen de parallelweg van de) Pettendijk. Die naam is een stukje opgeschoven op de landkaart en gaat nu over op de Maasdijk richting de Maasdijk. 

Naar aanleiding van de nieuwe verkeerssituatie rondom Westerlee en Maasdijk zijn er bij de provincie Zuid Holland enkele vragen binnengekomen. Hieronder het antwoord op enkele van deze vragen:

Op de nieuwe Twee Pleinenweg, komend vanaf het Westerleeplein, is het niet mogelijk om ter hoogte van het Maasdijkplein linksaf te slaan richting Blauwhek. Dit betekent dat je rechtdoor moet rijden en bij de rotonde Pettendijk om moet draaien. Kan er alsnog een mogelijkheid worden gerealiseerd om linksaf te slaan?

Dit is helaas niet mogelijk in verband met de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. We hebben namelijk te maken met tegemoetkomend verkeer vanuit Maasdijk richting het Westerleeplein dat dan stil moet worden gezet. Het is niet wenselijk dat er stilstaand verkeer is op één van beide wegdelen van de Twee Pleinenweg. In enkele gevallen is de bewegwijzering niet optimaal in tijdelijke situaties. Kan hier wat aangedaan worden? Wij proberen zo goed als mogelijk de bewegwijzering te plaatsen. Het wil inderdaad wel eens voorkomen dat dit niet optimaal is. Indien bij ons bekend passen we de situatie aan. Belangrijk hierbij is wel te realiseren dat geplaatste borden (geel) tijdelijke borden zijn en op termijn weer weggehaald worden. Bewoners en bedrijven hebben daarbij ook een eigen verantwoordelijkheid bezoekers te informeren over de nieuwe situaties.

Waar en wanneer komt er weer een bushalte op de Pettendijk?

Na 8 juli 2015, als de situatie op het Maasdijkplein zo goed als definitief is, wordt gekeken waar er op de Pettendijk plek is voor de bushalte.

Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van ‘stil asfalt’ op rotondes en opstelstroken?

Op vrijwel alleen nieuwe wegen wordt geluidsarm asfalt gebruikt. Dit asfalt wordt echter niet toegepast in situaties met veel wringend en afremmend (vracht)verkeer, zoals op rotondes en opstelstroken. Op deze locaties gaat asfalt dan snel rafelen en moet het vervangen worden. Dit komt doordat geluidarm asfalt meer holle ruimten bevat dan standaard asfalt en dus kwetsbaarder is.

Wanneer worden de geluidschermen langs de Twee Pleinenweg afgemaakt?

De fundering en de staanders voor de geluidschermen zijn vrijwel allemaal aangebracht. Alleen het bovenste gedeelte van de schermen nog niet. Dit is namelijk van glas. In verband met de kans op vandalisme wordt dit gedeelte van het werk pas vlak voor oplevering (juli 2015) afgemaakt

Wegwerkers zijn volop bezig met het aanleggen van 6 tot 8 lagen piepschuim, (de echte naam is EPS) wat ook gebruikt is bij de aanleg van de rotonde aan de Veilingroute. En allemaal keurig netjes recht aangelegd zo constateerde de fotograaf na controle van de waterpas

De Lier - .Bij De Lier is de nieuwe parallelweg aan de Burgemeester van Doornlaan (N223) tussen de Leeweg en de Jochgem van der Houtweg ook klaar. Hier komen de fietsers voortaan langs die vanaf de Galgeweg naar De Lier fietsen. Het fietspad hier is verlegd naar de andere kant van de Burgemeester van Doornlaan. 

Aan de Burgemeester van der Goeslaan is de parallelweg ook tot aan de Zijdekadebrug 900 meter verderop voltooid. Hier ligt nog wel een knik in de bocht vanwege werkzaamheden aan het tweede gedeelte van de brug.

Deze brug is nu in zijn geheel vervangen voor een nieuwe. Een kraanmachinist was donderdagmiddag bezig met het puinruimen van de oude brug; stukken tot 500 kilo werden uit het water gevist. 'Ja vroeger wisten ze wel hoe ze een brug moesten bouwen. Toen had je geen staalwerk wat erin werd verwerkt, maar het was dik metselwerk wat in veel beton werd gestort.'

Op de vraag of het vervanging van de bruggen dan nu werkelijk noodzakelijk waren vertelt de machinist; 'Bij een andere brug een stuk terug lag het overkappende gedeelte op de weg nog voor maar een heel klein stukje op het fundament.'  

Eind juni is de nieuwe brug klaar en kan het verkeer er overheen rijden. Na het omzetten van het verkeer start de aannemer met het slopen van de tijdelijke brug. Meer foto 's staan hier