Stand van zaken 3 in 1 project

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/09/2014 14:04 - Gewijzigd op 05/09/2014 14:04

Westland 05.09.2014 - In het 3-in-1 project wordt op diverse locaties hard gewerkt en de aanpassingen aan het wegennet worden steeds meer zichtbaar.

Hier een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de regio.

Verkeerstunnel Westerlee

De heiwerkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van de verkeerstunnel bij knooppunt Westerlee zijn in volle gang. De verwachting is dat de laatste palen medio oktober de grond in gaan, waarna de heiwerkzaamheden voor de tunnel afgerond zijn.

Hierna gaat de aannemer verder met het ontgraven van de bouwkuip, storten van de betonvloer, aanbrengen van bekisting voor de wanden om vervolgens weer beton te storten en de tunnel verder af te bouwen. Bij het ontgraven van de bouwkuip wordt de grond afgevoerd door vrachtwagens. Hierbij kan ook geluidsoverlast ontstaan.

Verkeerssituatie Vlietpolderplein

Op het Vlietpolderplein wordt druk gebouwd aan de nieuwe fietsverbinding ‘De Snelbinder’ over het Vlietpolderplein. Veel weggebruikers vonden de verkeerssituatie op het Vlietpolderplein hierdoor onoverzichtelijk geworden.

Inmiddels zijn aanpassingen gedaan. Zo zijn verkeersborden en markeringen aangepast en is de meest linker rijstrook komend vanaf de Rotterdam / A20 alleen nog voor links afslaand verkeer.

Fietstunnels Maasdijk / Pettendijk

De heiwerkzaamheden die nodig zijn om de fietstunnels bij de Maasdijk en de Pettendijk te kunnen realiseren, zijn afgerond. Deze week worden nog de laatste damwanden bij de Maasdijk de grond ingetrild om de bouwkuip te realiseren. Het trillen van de damwanden geeft wel minder geluid dan heien, toch kan het plaatsen ervan geluidshinder veroorzaken en zijn trillingen soms voelbaar. Na het trillen van de damwanden start het ontgraven van de tunnel.

Bij de Pettendijk start de aannemer deze week met het boren van palen om vervolgens in de week van 8 september of 15 september te starten met het trillen / drukken van de damwanden gedurende een periode van 5 tot 8 werkdagen. Ook hier geldt dat het plaatsen van de damwanden geluidshinder veroorzaakt en trillingen soms voelbaar zijn. Na deze werkzaamheden wordt ook hier gestart met het ontgraven van de tunnel.

Uitbereiding kruising Jogchem van der Houtweg / vervanging Smidsbrug (N223)

Tot 5 september en in de periode van 15 t/m 19 september worden er tussen 20.00 uur en 06.00 uur verschillende werkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van de Jogchem van der Houtweg;

• Inrichten Jogchem van der Houtweg, inclusief fietspaden en bushalte volgens de nieuwe situatie.
• Asfalteren van het brugdek van de Smidsbrug.
• Verbreden van de noordzijde van de N223 tussen de Smidsbrug en Leeweg.

Door de verbreding van de N223 kan het verkeer eind september op verschoven rijbanen rijden. Hierdoor komt ruimte vrij om aan de zuidzijde van de N223 te gaan werken. Tijdens de werkzaamheden dient het verkeer rekening te houden met een rijbaanversmalling op de Jogchem van der Houtweg en/of de N223. Er is dan slechts één rijbaan beschikbaar in beide richtingen. Verkeersregelaars zijn aanwezig om ervoor te zorgen dat verkeer om en om kan blijven doorrijden. Omwonenden kunnen te maken krijgen met geringe overlast door de werkzaamheden.

Sanering tankstation Tinq

Van woensdag 3 september t/m vrijdag 5 september worden er werkzaamheden uitgevoerd rondom het vroegere tankstation aan de Burgemeester van Doornlaan (N223). Het terrein rondom het tankstation wordt gesaneerd, waardoor er straks op schone grond gewerkt kan worden.

Rotonde kruising M.A. de Ruyterstraat – N223

De rotonde op de kruising van de M.A. de Ruyterlaan met de N223 is zo goed als klaar. Het verkeer rijdt al sinds de feestweek in De Lier over de rotonde. Alleen de aansluiting op parallelweg moet nog worden gemaakt. Aan de andere kant wordt het Baron van Gentplein aan de M.A. de Ruyterstraat opnieuw ingericht.

 

Gladvrij maken tijdelijke fietsbrug bij Westerlee

De werkzaamheden aan de tijdlijke fietsbrug bij Westerlee gaat tot begin volgende week duren. Let op: voor alle genoemde werkzaamheden geldt dat de start en duur mede afhankelijk is van het weer. Meer foto 's van de werkzaamheden staan op facebook