Start rioleringswerkzaamheden Sportlaan De Lier

Gemeente Westland

De Lier 01.04.2018 - Op 3 april starten de rioleringswerkzaamheden aan De Lierse Sportlaan. Naast het vervangen van de riolering wordt de straat opnieuw ingericht.

De werkzaamheden duren tot eind juli. Voor het ontwerp van de nieuwe inrichting en de uit te voeren werkzaamheden zijn diverse bijeenkomsten gehouden om omwonenden goed te informeren en te betrekken bij het proces. 

Omleiding

Tijdens de reconstructie gelden er verschillende omleidingsroutes. Doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via Diepenburg>Bleijenburg>Michiel A. de Ruyterstraat. Bestemmingsverkeer kan gebruikmaken van de Michiel A. de Ruyterstraat, Hoofdstraat, Oranjestraat, Prinses Irenestraat en Oranjeplein.

Dubieuze colportage voor rioolonderhoud in het Westland

Fasering

- De eerste fase start bij ’t Perron. Tot eind april is een gedeelte van ’t Perron en de Sportlaan tot aan de rotonde Burgemeester Crezeélaan volledig afgesloten voor verkeer.
- Vanaf 9 april tot en met 18 mei start fase 1.2. In deze fase vinden werkzaamheden plaats van de Rembrandtstraat tot en met de kruising van de Kijckerweg.
- Vanaf 14 mei tot en met 29 juni starten de werkzaamheden aan fase 2. Dit is de Sportlaan van Kijckerweg tot Diepenburg.
- Fase 3.1 start op maandag 4 juni tot en met vrijdag 29 juni. Dit is het gedeelte Sportlaan van Diepenburg tot de Van Alkemadestraat.
- Op maandag 2 juli starten de werkzaamheden aan fase 3.2 Het gedeelte Sportlaan van Van Alkemadestraat tot Veilingweg tot en met vrijdag 27 juli.
- Fase 3.3 op de Veilingweg start op maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli.

Om de uitvoering van de werkzaamheden maximaal te benutten en de omgeving zo bereikbaar mogelijk te houden, is het project opgedeeld in fasen.

Praktische gevolgen

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat auto’s niet voor de deur en soms ook niet in de straat kunnen parkeren. Omwonenden worden daarom gevraagd auto’s op de toegestane parkeerplaatsen buiten het werkterrein te parkeren en er gezamenlijk voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan door verkeerd geparkeerde voertuigen. Nood- en hulpdiensten moeten er altijd door kunnen. De vuilcontainers worden door de vuilophaaldienst opgehaald buiten het werkvak. Als de weg is opgebroken, moet de vuilcontainer vòòr de afzetting van de weg worden geplaatst anders wordt de container niet geleegd.

Op de hoogte blijven

Voor actuele informatie kunt u gratis de projectenapp “Bereikbaar De Lier” op uw smartphone downloaden. Deze is beschikbaar voor smartphones met de platforms Apple of Android. Of houd de website van de gemeente in de gaten.