Start werkzaamheden verbeteren verkeersveiligheid Opstalweg

Gemeente Westland

Naaldwijk 06.11.2017 - Op 22 november starten de werkzaamheden aan de Opstalweg en de Geestweg om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Met deze aanpassingen wordt gehoor gegeven aan de wens van vele buurtbewoners. Door de combinatie van werkzaamheden van OCAP (aanleggen CO2-leiding) en gemeente Westland (aanbrengen verkeersveiligheidsmaatregelen), wordt de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt.


Foto googlemaps

Werkzaamheden
In een periode van een maand moet het CO2-netwerk van Ocap voltooid worden, moet deze weg over de gehele linie verkeersveiliger gemaakt worden en moet ook de gevaarlijke kruising met de Geestweg onderhanden genomen worden. De Opstalweg wordt fasegewijs vijf keer afgesloten, zodat woonwijk Opstal bereikbaar blijft. Verdeeld over de Opstalweg komen er vijf zogeheten fietssluizen: op die plekken komt er aan weerskanten van de weg een vrij liggend fietspad en is het versmalde middenstuk beschikbaar voor het gemotoriseerd verkeer, dat op zo’n locatie maximaal 30 km per uur mag rijden.

Informatiebijeenkomst
Om de werkzaamheden toe te lichten is er op 9 november as een informatiebijeenkomst voor de omwonenden en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan 7. Om 19.00 uur is de inloop en om 19.15 uur geeft de projectleider een toelichting op de uitvoering van de werkzaamheden. Na de presentatie zijn medewerkers van de aannemers en de gemeente aanwezig om met behulp van tekeningen, planningen en ontwerpen de aanwezigen te informeren en vragen te beantwoorden.

Waar            Gemeentehuis, Verdilaan 7, raadzaal
Wanneer       donderdag 9 november 2017
Hoe laat        van 19.00 tot 21.00 uur

Belangstellenden dienen zich voor 9 november 12.00 uur aan te melden door een e-mail te sturen aan rlhartman@GemeenteWestland.nl met het aantal personen dat komt.