Tijdelijke verbindingsweg Oranjesluisweg Maasdijk officieel geopend

Gemeente Westland, foto Thierry Schut

Maasdijk 20.05.2016 - Op 19 mei jl. hebben de wethouders Bram Meijer (verkeer) en Theo Duijvestijn (planontwikkeling) de tijdelijke verbindingsweg tussen

de Oranjesluisweg en de Maasdijk officieel geopend. Deze weg zorgt voor een betere verbinding tussen de kernen Naaldwijk en Maasdijk, vooruitlopend op de aanleg van een nieuwe, permanente weg tussen de Maasdijk en het Maasdijkplein. De pleitbezorgers van de tijdelijke weg, Arjan van den Ende en Chris Vreugdenhil uit Maasdijk, waren de eerste weggebruikers. (foto Thierry Schut)

Het 3-in-1 project heeft het wegennet rond Maasdijk ingrijpend veranderd. Om de bereikbaarheid van deze kern in de nieuwe situatie te verbeteren wordt een verbindingsweg aangelegd tussen de Maasdijk en het Maasdijkplein. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2014 een besluit genomen en op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure. De weg zal in 2018 gereed zijn.

“Om er voor te zorgen dat Maasdijk ook in de periode tot 2018 goed bereikbaar is vanuit Naaldwijk, hebben Maasdijkers ons verzocht een tijdelijke verbinding te realiseren”, aldus wethouder Meijer. “Wij hebben aan dit verzoek gehoor gegeven, met deze nieuwe weg als resultaat.” Inwoners en ondernemers in Maasdijk zijn blij met de komst van de tijdelijke weg.

Hierdoor zijn de winkels en de verenigingen weer beter bereikbaar. De tijdelijke weg is uitsluitend bestemd voor personenauto’s en fietsverkeer en niet ingericht als doorgaande verkeersroute. Vrachtverkeer wordt ook niet toegestaan. Ter voorkoming van vrachtverkeer zijn belemmerende maatregelen genomen. 

ROUTE

Richting centrum Maasdijk:        Oranjesluisweg – verkeerstunnel Westerlee – tijdelijke weg –

brug – Maasdijkplein richting Hoeksebaan – rotonde Lange Kruisweg – Lange Kruisweg – Korte Kruisweg.

 

Richting Naaldwijk:                  Hoeksebaan – Maasdijkplein – tijdelijke weg – verkeerstunnel Westerlee – Oranjesluisweg/Galgeweg.

De nieuwe weg is één van de vele projecten die de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. In het bedrijvige Westland moeten vracht autoverkeer, fietsers en voetgangers zich veilig en snel kunnen verplaatsen. Daarom werken gemeente en provincie op tal van plekken aan het wegennet.