Toelichting OM over autorijden met je mobiel op schoot

Geplaatst door Westlanders.nu op 11-08-2021 12:54 - Gewijzigd op 11-08-2021 13:04

Westlanden 11.08.2021 - Het Hof in Leeuwarden concludeerde maandag dat het hebben van een mobiel op schoot tijdens het rijden niet strafbaar is. 


Het OM heeft woensdag in een reactie daarop één en ander toegelicht.

'De betrokkene in de zaak waarin het Hof deze week schriftelijk uitspraak deed, werd in 2019 geverbaliseerd. De bestuurder had zijn mobiel op schoot liggen, één hand aan het stuur en had gedurende langere tijd zijn hoofd naar beneden gericht in plaats van op de weg. Het bedrag van de beschikking voor het niet handsfree gebruiken van de telefoon bedroeg (toen) € 240. De man legde de zaak voor aan de kantonrechter. Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld. Het Hof vernietigde de beslissing van de kantonrechter: het op schoot hebben van een mobiele telefoon wordt niet gezien als vasthouden.

Na de invoering van het verbod op handheld bellen is door het Hof in verschillende zaken geoordeeld over varianten van het onveilige gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden. Dat betrof bijvoorbeeld het klemmen van de mobiel tussen oor en schouder of in een hoofddoek, het hebben van de telefoon aan de pols met een constructie en het nog vasthouden van het oortje van de HF-set. In het arrest van 9 augustus jl. van het Hof in Leeuwarden wordt vastgesteld dat het hebben van een mobiel op schoot niet strafbaar is op grond van het artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

De advocaat-generaal stelde zich in de zaak op het standpunt dat het begrip vasthouden ruim geïnterpreteerd kan worden. Immers het doel van de verbod ziet op het verhogen van de verkeersveiligheid. Op het handheld bellen in de auto staat (inmiddels) een sanctie van € 340,-. Het is verboden sinds 2002.

In de beoordeling van de beroepen van vergelijkbare zaken die nog lopen, houdt het OM rekening met het arrest. Dat geldt niet met terugwerkende kracht voor de zaken die reeds zijn afgedaan. Het OM benadrukt - zoals ook door het Hof opgemerkt in dit arrest - dat het hebben van je mobiel op schoot niet straffeloos is als daardoor gevaarlijk verkeersgedrag ontstaat. Dan wordt namelijk artikel 5 van de Wegenverkeerswet overtreden en daarvoor kan een verbaal worden opgemaakt.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid schat dat per jaar in het verkeer enkele tientallen doden en bijna driehonderd gewonden vallen door het gebruik van de mobiele telefoon. De oorzaak hiervan is gelegen in een tweetal factoren. Ten eerste is bij het handmatig telefoneren - vaak gedurende enige tijd - slechts één hand beschikbaar voor het verrichten van de noodzakelijke verkeershandelingen. Ten tweede wordt de aandacht van de bestuurder door het voeren van een telefoongesprek afgeleid van de verkeerssituatie. Door de combinatie van deze twee factoren ontstaat een aanzienlijk risico voor de verkeersveiligheid.'

Reacties (6 reacties geplaatst)

De politie is m.i. te terughoudend met artikel 5 pv’s. Iemand die zijn ogen meer dan twee seconden van de weg haalt neemt enorme risico’s. Of meer dan een halve seconde als het druk is op de snelweg.

Als het gaat om de veiligheid, moet je niet proberen mazen in de regels te vinden, maar handelen op een wijze die de veiligheid het meeste dient.

Beter als Rinus kan ik het niet omschrijven

Ga het lekker promoten hoe dom dit

Het besturen van een auto is een kunst, een beleving en een genot.
Het is ook een beroep om mensen te kunnen en te mogen vervoeren . Ook is het een eer om met je voertuig , met of zonder passagiers, te kunnen en te mogen rijden in het verkeer.
Maar als je met andere dingen, lees bellen of appen, bezig bent vergeet je dat het een kunst of een beleving of een genot is waar je mee bezig bent: autorijden.
Kortom geniet van je autorit en dat andere leuke, je mobiel, pak je weer als je uitgestapt bent.

Ja, maar dat laatste gaat over bezetting van handen waardoor je de auto niet goed kunt besturen of om afgeleide aandacht door een gesprek die je ook kunt hebben met een medepassagier. Veel vaker hebben mensen hun ogen op een toestel in plaats van op de weg. Dát is het echte gevaar. En dat kan ook met een telefoon in de houder en een vinger op het toetsenbord, lekker appen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.