Turborotonde bij Burgemeester Elsenweg in wording

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/08/2013 12:45 - Gewijzigd op 15/08/2013 13:38

Naaldwijk 15.08.2013 - Het heeft maanden op zich laten wachten maar de turborotonde die aan de Burgemeester Elsenweg moet komen, begint gestalte te krijgen.

Turborotonde bij Burgemeester Elsenweg in wording

Turborotonde bij Burgemeester Elsenweg in wording

Woensdagmiddag waren werklieden aan beide kanten van de Burgemeester Elsenweg volop bezig met aan de noordkant het trekken van kabels en andere voorkomende werkzaamheden. Daar is een deel van de weg al geasfalteerd.

Turborotonde bij Burgemeester Elsenweg in wording

Aan de zuidkant waar de Piet Struikweg moet komen is men nu ook begonnen met de aanleg van de rotonde. Daar was de grote zandberg gestort die eerder op het noordelijke gedeelte had gelegen, om ervoor te zorgen dat de grond goed is ingezakt voordat de werkzaamheden beginnen.

Turborotonde bij Burgemeester Elsenweg in wording

Turborotonde bij Burgemeester Elsenweg in wording

En ditwordt de nieuwe turborotonde vanuit de lucht gezien vanaf de verlengde (N222) Veilingroute kant. Hieronder vanaf Westerleezijde gezien. Een fietsbrug wordt er overheen geplaatst, dat zijn de rode paden. Ten opzichte van de oude situatiewordennu welstoplichten bijhet Vlietpolderplein,zoals hetin de toekomst gaatheten,geplaatst om het verkeer in de juiste banen te leiden.

Turborotonde bij Burgemeester Elsenweg in wording

Weer stoplichten?

Een woordvoerster van de provincie legt dat als volgt uit. 'De meeste mensen denken dan, 'getsie weer stoplichten,' maar in de praktijk is gebleken dat bij zulke grote rotondesdat echtnodig is. De kans op ongelukken is dan aanmerkelijk groter met zoveel rijbanen. Ondanks de stoplichten is er snellere doorstroming van het verkeer, want er gaan heel watvoertuigen tegelijk erlangs, zo heeft de praktijk bewezen.'

Zo te zien moet er dan nog wel wat gebeuren voordat het Vlietpolderplein af is. Wordt vervolgd dus.