Veel meer buitenlandse verkeersovertreders beboet

Rijksoverheid

Westlanden 07.07.2016 - In de eerste helft van 2016 zijn meer verkeersboetes verstuurd naar het buitenland ten opzichte

van dezelfde periode in 2015. In totaal zijn in het eerste half jaar van 2016 445.045 boetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) verstuurd naar buitenlandse overtreders. Dat is ruim een derde meer dan de 321.371 verkeersboetes die in de eerste helft van 2015 naar een buitenlands adres zijn verzonden.

Dat blijkt uit het eerste periodieke Wahv-overzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het ministerie van Veiligheid en Justitie over buitenlandse verkeersovertreders. De stijging komt door betere uitwisseling van kentekengegevens en aansluiting van meer landen op de systemen in Nederland. Ook zijn in de loop van 2015 trajectcontroles opnieuw aangegaan en is begin 2016 de vervangingsoperatie van flitspalen afgerond.

Poolse verkeersovertreders binnenkort ook bekeurd

Verkeersovertredingen door buitenlanders worden grotendeels geconstateerd op kenteken door digitale handhavingsmiddelen, zoals flitspalen en trajectcontrolesystemen. Hierbij gaat het vooral om snelheidsovertredingen en het rijden door rood licht. In het eerste half jaar van 2016 zijn 441.179 verkeersovertredingen geconstateerd op een buitenlands kenteken en 3.866 door middel van een staande houding van een bestuurder uit het buitenland.

Nederland wisselt al langer kentekengegevens uit met België, Duitsland en Zwitserland. Dankzij de Europese Cross Border Enforcement (CBE) richtlijn is de uitwisseling van kentekengegevens tussen Europese landen structureel geregeld en kunnen meer landen op de geautomatiseerde verwerking van flitsovertredingen worden aangesloten. Zo is Frankrijk in december 2014 aangesloten. Polen is er in december 2015 bij gekomen. In het eerste half jaar van 2016 zijn er 48.997 verkeersovertredingen op een Pools kenteken geconstateerd. Per 1 juli 2016 is ook Luxemburg aangesloten. Hiervan zullen in de tweede helft van 2016 de eerste resultaten te zien zijn.

De inningspercentages bij personen die in het buitenland wonen zijn iets lager dan in Nederland, waar het inningspercentage bij Wahv-boetes boven de 90% ligt. Het wordt beter naar mate langer met landen wordt samengewerkt. Het inningspercentage bedroeg in 2015 bij Belgische en Duitse overtreders ruim 80% en bij Zwitserse 70%. Voor Frankrijk was 2015 het eerste lopende jaar en in dat jaar werd de helft van de verkeersboetes geïnd.

Naar Polen worden nu ruim een half jaar verkeersboetes verstuurd, waardoor er nog relatief veel lopende zaken zijn. Van de verkeersboetes die aan Polen zijn verstuurd, is tot nu toe een derde al betaald. De voorlopige resultaten laten zien dat de inning niet afwijkt van de langer aangesloten landen.