Veiligheid op Onderpad Maasdijk vergroot

Gemeente Westland, Westlanders.nu

Maasdijk 08.03.2014 - Op het Onderpad van de Maasdijk tussen het Nollaantje en de Schenkeldijk mag nog maar 30 kilometer per uur worden gereden.

Fietser zwaar gewond door ongeluk Maasdijk

Direct aanleiding voor versnelde maatregelen was een ongeluk met dodelijke afloop in augustus vorig jaar waarbij een fietser door een vrachtwagen onderaan de dijk werd aangereden.

Op verzoek van bewoners is dit wegvak voorzien van twee extra drempels en 30km borden. De locaties van de 30km drempels zijn in nauw overleg met de omwonenden bepaald om de kans op trillingshinder te beperken.

De drempels zijn nodig om af te dwingen dat automobilisten zich houden aan de maximum snelheid. Om het rijgedrag van bestuurders te beïnvloeden wordt verder permanent op wisselende locaties op het Onderpad een digitaal bord gehangen waarop de gereden snelheid wordt aangegeven. Verder brengt de gemeente in april op het wegdek nog een aantal keer het cijfer ‘30’ aan. Deze maatregelen moeten de verkeersveiligheid op het Onderpad vergroten.

Met de provincie Zuid-Holland is overeengekomen dat op de Maasdijk een bord wordt geplaatst om zoveel mogelijk te voorkomen dat vrachtverkeer komend uit de richting Honderdland via het Onderpad richting Schenkeldijk rijdt. Verder is de gemeente Westland van plan om meerdere delen van het Onderpad als 30km weg aan te wijzen.