Verbod voor vrachtverkeer in kern Honselersdijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/06/2021 11:15 - Gewijzigd op 17/06/2021 11:44

Honselersdijk 17.06.2021 - Sinds een week geldt voor de kern Honselersdijk een verbod voor vrachtverkeer. 

De veilinggebouwen van Flora Holland, pal gelegen naast de dorpskern, zorgen voor een grote concentratie vrachtverkeer in en rondom Honselersdijk. Uit onderzoek in 2020 is gebleken dat tenminste de helft van het vrachtverkeer dat in de kern rijdt doorgaand verkeer is. En dan met name de verbinding tussen de Molenlaan en het Poeldijksepad.

Deze concentratie van zwaar verkeer zorgt voor diverse problemen zoals trillinghinder en geluidsoverlast. In de Mobiliteitsvisie 2040 wordt aangestuurd op het zoveel mogelijk scheiden van vrachtverkeer en overig verkeer, waarbij vrachtverkeer vooral de provinciale hoofdwegen gebruikt.

Het instellen van een verbod op vrachtverkeer moet in de kern een positieve bijdrage leveren aan de hiervoor genoemde problemen. Bestemmingsverkeer uitgezonderd zoals de bevoorrading van ondernemers in de kern. Soortgelijke verboden hebben in andere kernen binnen de gemeente tot goede resultaten geleid. Vrachtverkeer dat een bestemming of herkomst heeft buiten de kern heeft voldoende mogelijkheden om andere routes te rijden, door gebruik te maken van de Vogelaer, Dijkweg of provinciale weg N213.

Ter aanvullend van dit besluit moet in samenspraak met Flora Holland en met de land- en tuinbouworganisaties in het Westland, afspraken gemaakt worden over routering, informatievoorziening en dergelijke. De bestaande bebording met een verbod voor vrachtverkeer op de Dijkstraat, ter hoogte van de rotonde Molenlaan/Poeldijksepad, zal worden verwijderd. 

T.a.v. het verbod worden de volgende maatregelen genomen;

1. een verbod voor vrachtverkeer in te stellen in de kern Honselersdijk, voor het gebied zoals aangegeven 

2. dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord C7 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’.

3. de bestaande bebording voor een vrachtwagenverbod op de kruising Molenlaan / Poeldijksepad / Dijkstraat te verwijderen.