Verbreding Wippolderlaan (N211) komt dichterbij

Gemeente Westland, Midden Delfland

Westlanden 24.06.2016 - Op vrijdag 24 juni tekende wethouder Bram Meijer, samen met gedeputeerde van de provincie

Zuid-Holland Floor Vermeulen en wethouder Hans Horlings van gemeente Midden-Delfland, de uitvoeringsovereenkomst voor de aanpassing en verbreding van de Wippolderlaan (N211).

De N211 is op dit moment de drukste provinciale weg van Zuid-Holland. Per etmaal rijden er 70.000 voertuigen over de weg. Voor 2030 is de verwachting dat het aantal stijgt naar 100.000 voertuigen.

“In het bedrijvige Westland moeten vracht- en autoverkeer, fietsers en voetgangers zich veilig en snel kunnen verplaatsen. De verbreding van de N211 is een mooi voorbeeld hoe gemeente en provincie samenwerken om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in het Westland te vergroten,” aldus wethouder Meijer (Verkeer en Vervoer). “Als alles volgens planning verloopt, wordt in 2018 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.”

In 2012 is het besluit genomen om de Wippolderlaan naar 2x3 rijstroken te verbreden. Daarnaast worden er ook ongelijkvloerse kruisingen bij de Laan van Wateringse Veld en de N222 Veilingroute/Wateringveldseweg aangelegd.

In de overeenkomst staan nadere afspraken tussen de provincie en de beide gemeenten.

 

De investering is begroot op ruim 42 miljoen euro. Afhankelijk van de snelheid van grondverwerving en de doorlooptijd van ruimtelijke procedures zal het project tussen 2020 en 2022 gereed zijn.