Verkeersdrukte op snelwegen licht toe genomen

Rijkswaterstaat

Westlanden 15.06.2016 - In de eerste 4 maanden van 2016 is zowel in de Randstad als daarbuiten de drukte op de rijkswegen toegenomen. Het aantal afgelegde

kilometers steeg met 1 procent ten opzichte van eind 2015. Ook de jaarfilezwaarte steeg licht (3 procent).

De openstelling van de A4 tussen Delft en Schiedam heeft een positief effect gehad op de doorstroming, aldus Rijkswaterstaat. De A13 is uit de filetop-10 verdwenen en er is sprake van een reistijdwinst op de A13 van gemiddeld 9 minuten in de spits.  Dit staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet mei 2016 die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Veelgehoorde klachten zijn wel dat nu op de A4 bij Den Haag alles in een trechter loopt, waardoor extra vertraging ontstaat.

Loslopende honden op de rijksweg A4

Rijkswaterstaat verklaart echter; 'De positieve effecten van de A4 Delft-Schiedam onderstrepen het belang van de aanleg van nieuwe verbindingen waarmee we het wegennet robuuster maken. Ook met nieuwe wegen als de Blankenburgverbinding, de verlengde A15 en de nieuwe A16 Rotterdam gaan we er voor zorgen dat mensen en goederen sneller op de plek van bestemming zijn. Naast de aanleg van deze ontbrekende schakels is het nodig dat we slimme maatregelen en innovaties inzetten om de bestaande infrastructuur beter te benutten.'

Viermaandelijks overzicht

Ten opzichte van 4 maanden geleden is het aantal afgelegde kilometers per jaar met 1 procent toegenomen tot 68,5 miljard voertuigkilometers. De groei van het verkeer vindt plaats zowel in de Randstad als daarbuiten. De gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file (de jaarfilezwaarte) is gestegen naar 10,5 miljoen kilometerminuten (+3%).

Belangrijkste fileoorzaak blijft reguliere spitsfiles, gevolgd door verkeersongevallen en incidenten, zoals pechgevallen of een lading op de rijbaan. Het reistijdverlies voor alle weggebruikers tezamen, onder andere door files, is gestegen tot 57,6 miljoen uur op jaarbasis (+ 3,6%).

De hinder door werkzaamheden nam in deze periode af ten aanzien van de vorige periode (3,1 %) en blijft hiermee onder de norm van 10%, zoals afgesproken met de Tweede Kamer.