Verkeersdrukte Randstad neemt toe

Rijkswaterstaat

Westlanden 16.06.2015 - Ten opzichte van vier maanden geleden is vooral in de Randstad de drukte op de rijkswegen toegenomen. Landelijk is het totaal

aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet op jaarbasis nagenoeg gelijk gebleven. Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Schultz van Haegen: ‘Er wordt volop geïnvesteerd in de uitbreiding van ons wegennet en de aanleg van ontbrekende schakels. Deze kabinetsperiode leggen we 781 kilometer aan nieuwe rijstroken aan. Dat is nodig, want de verkeersdrukte neemt toe. Het is voor de weggebruiker en voor onze economie belangrijk dat we blijven investeren in nieuwe infrastructuur en dat we bestaande infrastructuur beter benutten.'

Viermaandelijks overzicht 
Het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis is sinds begin van dit jaar met 0,1 procent gestegen tot 66,4 miljard. De hoeveelheid uren die alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, is in totaal 49,3 miljoen uur op jaarbasis. De jaarfilezwaarte (de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file) is gestegen met 12 procent tot 9 miljoen kilometerminuten. Deze stijging komt vooral door meer verkeer tijdens de spits (56%), door auto’s met pech, schoonmaken van het wegdek en verkeersongevallen (32%), het weer en overige oorzaken (12%). De hinder door werkzaamheden is gelijk gebleven, dit is 4,3% van de totale filezwaarte.

Doorstroming 

Rijkswaterstaat zet zich volop in om de doorstroming op de auto(snel)wegen te bevorderen. Dit jaar zijn drie nieuwe weggedeelten opengesteld: de aansluiting Houten-oost op de A12, de wegverbreding op N61 tussen Hoek en Schoondijke en de nieuwe situatie tussen Ypenburg en Prins-Clausplein (A4). In de filetop-10 staan vooral locaties in de Randstad. De A20 bij Rotterdam neemt sinds vorige zomer de eerste plaats in. Grote projecten waaraan Rijkswaterstaat momenteel werkt zijn de A4 Delft – Schiedam, A9/A10/A1/A6 Schiphol – Almere – Amsterdam en A15 verbreden Maasvlakte – Vaanplein.

Tevredenheid weggebruikers 

Ruim 6 op de 10 automobilisten is (zeer) tevreden over de doorstroming op de Nederlandse auto(snel)wegen. Wel willen automobilisten graag nog beter geïnformeerd worden over de reden, de vertraging en mogelijke omleidingsroutes bij (onverwachte) files. Weggebruikers vinden naast doorstroming de aanleg en kwaliteit van wegen heel belangrijk. Gemiddeld is 87% van hen tevreden over de kwaliteit van auto(snel)wegen.

Publieksrapportage 

De Publieksrapportage Rijkswegennet gaat elke vier maanden in op de ontwikkeling van de doorstroming en verkeershinder door werkzaamheden in Nederland en wat Rijkswaterstaat doet vanuit het streven de prestaties van het rijkswegennet te verbeteren. In de rapportage staat de verandering in het aantal afgelegde kilometers, de filedruk en filetop-10, inclusief plannen voor het oplossen van die knelpunten. Openstellingen van wegen en hun bijdrage aan een betere doorstroming zijn in beeld gebracht, als ook (geplande) wegwerkzaamheden en de hinder die de weggebruiker daarvan ondervindt. Speciale thema’s in deze publieksrapportage zijn onder andere de beleving van weggebruikers, verkeersveiligheid en de weginspecteur als Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Bekijk de infographic van deze publieksrapportage(PDF, 223.5 kB) .