Verwijderen hulpbruggen Woudweg & Oostveenseweg

Rijkswaterstaat

Schipluiden 21.11.2014 - Over de Woudweg en de Oostveenseweg heeft A4all hulpbruggen geplaatst om deze wegen toegankelijk te houden voor het lokale verkeer.

Nu de toekomstige verdiepte ligging van de snelweg is ontgraven, kan het bouwverkeer hier doorheen rijden. De hulpbruggen zijn na ongeveer een jaar dienst te hebben gedaan niet meer nodig en worden daarom verwijderd. Ook de hoogteportalen worden verwijderd. De maximale doorrijhoogte wordt hiermee opgeheven.

Mogelijke hinder

Mogelijk ondervindt u hiervan hinder. De Woudweg en de Oostveenseweg blijven bereikbaar voor verkeer, maar af en toe is een verkeersstop noodzakelijk om elementen uit de bruggen te hijsen. Er kan dus sprake zijn van kort oponthoud. Daarnaast kan het verwijderen van de hulpbruggen geluidsoverlast veroorzaken. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Verkeersregelaars worden ingezet in om het verkeer op de Woudweg en Oostveenseweg veilig te laten passeren. Op de locaties waar de hulpbruggen staan komen tijdelijke hekken te staan om de weg af te schermen van het werkterrein.

Planning van de werkzaamheden:

Woudweg: 17-21 november 2014
Oostveenseweg westzijde: 01-05 december 2014
Oostveenseweg oostzijde: 08-12 december 2014

Meer informatie

Voor meer informatie over deze werkzaamheden en over het project A4 Delft-Schiedam in het algemeen kunnen geïnteresseerden terecht bij het informatiecentrum van Rijkswaterstaat aan de Woudweg 25 te Schiedam. Het informatiecentrum is wekelijks geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 uur tot 17:00 uur, en op elke eerste zaterdag van de maand van 11:00 uur tot 16:00 uur.