Vijfde Westlandse school ontvangt SCHOOL op SEEF label

Gemeente Westland, Jaques Zorgman

Monster 24.06.2016 - De eerste Montessorischool in Monster ontving vandaag als vijfde Westlandse school het SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel.

De school verdient het label voor haar structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en –veiligheid in en om de school.

SCHOOL op SEEF

Het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Wethouder Bram Meijer (verkeer en vervoer), die ambassadeur is van ROV-ZH, reikte het label uit.Volgens de wethouder is het van groot belang dat scholen actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid: “We streven naar verkeerseducatie op alle basisscholen in Westland. Juist op school kunnen kinderen veel leren over verkeer en veiligheid. Wij zullen ons de komende jaren inzetten om door te gaan met het verkeerseducatie programma, zodat alle leerlingen als zij de school na groep 8 verlaten zo veilig en zelfstandig mogelijk aan het verkeer kunnen deelnemen.”


Foto Jaques Zorgman

Welverdiend

De school ontving het certificaat niet zomaar. Voordat de wethouder het certificaat overhandigde, stelde hij nog een paar vragen over verkeersveiligheid aan de aanwezige leerlingen. Gelukkig wisten zij de vragen goed te beantwoorden. De conclusie van de wethouder: de school heeft het certificaat dubbel en dwars verdiend. Bijzondere dank werd uitgesproken aan alle ouders die meehelpen tijdens de verkeerslessen. Voor de uitreiking mochten leerlingen laten zien hoe behendig ze zijn op de fiets en legden een fietsparcours af.

Aanpak verkeersveiligheid

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het programma is gebaseerd op een goede samenwerking tussen meerdere partijen en personen, waarbij een juiste verdeling en afstemming van taken en verantwoordelijkheden nodig is. Alleen dan kan er structureel worden gewerkt aan de integrale verkeersveiligheid op en rond de basisschool. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers.

Voorwaarden

Het SCHOOL op SEEF label is drie jaar geldig. Een school krijgt het label voor verkeersveilige school niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor het label moet een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

1. De school heeft een planmatige aanpak en goede organisatiestructuur;
2. Er vindt op school theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
3. Er wordt door de school met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding;
4. De school organiseert extra verkeersactiviteiten.
5. De school heeft de schoolomgeving en schoolthuisroutes goed in beeld, gebruikt dit in het onderwijs en heeft met de gemeente contact over de veilige inrichting van de schoolomgeving en schoolthuisroutes.