Vlaggenprotest langs de provinciale wegen

Geplaatst door Westlanders.nu op 24-07-2022 19:00 - Gewijzigd op 24-07-2022 19:29

De Lier 24.07.2022 - Wie zondagochtend over de N223 bij De Lier en de Maasdijk reed, kon niet ontkomen aan de vele tientallen Nederlandse vlaggen


die er aan de lichtmasten waren opgehangen.

Ook vanaf de fietsbrug tussen Westerlee en het Vlietpolderplein wapperden Nederlandse vlaggen op zijn kop.

Aan de hekken en zelfs op de grote reclamezuil van de hamburgerketen op Honderdland, de driekleur ondersteboven. Vanaf het Maasdijkplein tot aan de rotonde bij De Lier aan de Sportlaan en bij de verkeerslichten aan de Jogchem van der Houtweg. 

Hiermee blijven de boeren op een publieksvriendelijke manier hun onvrede uiten over het stikstofbeleid van de overheid, die het bestaansrecht van de boeren ernstig lijkt aan te tasten mochten die (snode) plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Er is veel begrip voor de boeren. Bij rondvraag wordt het Kabinet verweten, 'van God en realiteit losgezongen te zijn.' Maar er klinken ook andere geluiden dat de boeren - ondanks begrip voor hun belangen - te ver gaan met hun protestacties.

Los van de voors en tegens wat het stikstofbeleid betreft, de BBB partij van Caroline van der Plas schiet in de landelijke peilingen fors omhoog al zouden er nu verkiezingen worden gehouden. Grote vraag is, wat de lokale protestactie betreft, of provincie Zuid Holland de vlaggen laat hangen of gaat weghalen.

Reacties (50 reacties geplaatst)

Beste Nederlander,

Wederom een inhoudelijke reactie vanuit jouw kant, daar word ik heel blij van. De cijfers die ik benoem zijn van het CBS uit het jaar 2021, niet uit een van de rapporten m.b.t. stikstof. Volgens het rapport van het ministerie van financiën is het inderdaad mogelijk om het anders aan te vliegen, mits we alle klimaatdoelen voor 2030 behalen. In dat geval moeten nog maar ongeveer 11.000 boeren stoppen in plaats van ongeveer 17.000. (Heb de exacte cijfers nu even niet beschikbaar) Daar zou ik volledig mee kunnen leven, hoewel het natuurlijk niet realistisch is dat we de doelen daadwerkelijk halen. Hierbij zijn veel stakeholders betrokken, zoals aardolieverwerkers, de transportsector, etc. etc. Maar als dat lukt, prima, iedereen blij!

Ik ben het eens met Omtzigt, ze moeten terug komen van het reces want het is een puinzooi in Nederland, grotendeels door de onduidelijkheid waarin de veehouders nu zitten. Begrijp me uit mijn berichten niet verkeerd, ik ben absoluut geen fan van de regering en de werkwijze die ze aanhouden. Regelmatig grenst het gedrag van onze toppolitici aan corruptheid. Wat mij betreft mag de helft van onze ministerploeg vertrekken.

Waar kan ik de desbetreffende WOB-stukken inzien? Dan kan ik me beter verplaatsen in jouw gedachten en kunnen we misschien raakvlakken met elkaars mening vinden. Ik denk namelijk dat we het stiekem meer met elkaar eens zijn dan dat in eerste opzicht blijkt. Aan alle mensen die Nederlander naar beneden duimen, laten we op zijn minst kijken of de bewijslast die hij aanlevert, gegrond is. De regering is heus niet altijd even eerlijk als dat zij zeggen namelijk.
Beste Frits, deze berekeningen zijn nu juist de bottleneck.
De getallen waar jij van uit gaat zijn zwaar verouderd.
Zie het verzoek van Pieter Omtzigt.
De kamer is bewust te laat en vals voorgelicht.
Hij wil dat de regering terug komt van reces, om deze grove nalatigheid te komen uitleggen.
De stikstof cijfers zijn volgens de onderzoeks rapporten gemanipuleerd.
En voldoen niet aan de Europese richtlijnen.
En daarbij zijn er zwart op wit, briefwisselingen tussen regerings ambtenaren, dat het doel is de grond te onteigenen, en te gebruiken voor woningbouw.
Zie de laatste WOB stukken.
Beste Nederlander, tof dat je een reactie plaatst welke inhoudelijk ingaat op mijn verhaal. Ik begrijp je zorgen. Een klein deel van grond zal inderdaad mogelijk gebruikt worden voor woningbouw, maar ik heb geen harde data kunnen vinden over welk percentage dat zou moeten worden. Stellen dat deze grond gebruikt gaat worden voor migranten vereist een betrouwbare, objectieve bron welke geen stakeholder is in deze discussie. Als je die voor me hebt, kijk ik hier graag naar!

Houd hierbij rekening dat bepaalde politieke partijen (in de richting van BBB) bewust desinformatie verspreiden om zo stemmers te trekken. Als je wilt weten hoe op bewuste wijze leugens door politieke partijen verspreid worden, ik raad iedereen aan de eerste 10 minuten van deze aflevering van Even tot Hier te bekijken: https://www.npostart.nl/even-tot-hier/18-06-2022/BV_101408000

In Nederland wordt momenteel slechts 13% van al ons land gebruikt voor bebouwing (wonen, bedrijven, wegen) en hierop wonen 17,5 miljoen mensen. (Bron: CBS) Ongeveer 55% van alle grond in Nederland is op dit moment landbouwgrond. Al zouden we slechts 1% van de grond die nu als landbouwgrond gebruikt wordt, inzetten als woningbouw, dan kunnen we hier (o.b.v. voorgaande cijfers) ongeveer 1,35 miljoen mensen op kwijt. Dit is dus maar één procent van alle grond. Ik denk dus niet dat je je zorgen hoeft te maken dat Nederland daadwerkelijk volgebouwd wordt met woningen.
M.b.t. je argument dat mensen meer vervuilen dan koeien: Het wegverkeer en huishoudens zorgen beiden voor 6 procent van de uitstoot, de bouw voor 1% van de stikstofdepositie. De landbouw is verantwoordelijk voor 45% . Overigens ben ik het met je eens dat mensen te veel vervuilen! Helaas is een aanpassing van onze leefstijl is nodig om op lange baan te overleven. Als de situatie in een spel verandert, pas je je verliezende strategie ook aan.
Denk u dat als de boeren hun zin krijgen er minder asielzoekers komen?
Alleen @Boertje redeneert nog meer vergezocht.
Beste Frits.
Jouw verhaal klinkt heel mooi, en is voor een deel waar.
Helaas schrijf je niet dat deze regering voornemens is de onteigende boeren grond wil inzetten voor huizenbouw.
Waar weer heelveel mensen komen te wonen.
En deze vervuilen meer dan ons vee.
Als deze regering eens ophoudt met het binnen halen van nog meer mensen.
Dan zou ons landje een stuk schoner en leefbaarder worden.
Nederland is overbevolkt.
We zullen moeten voorkomen dat de redelijke boeren worden overstemd door opportunistisch gebral van multimiljonairs als Donald Trump en Tucker Carlson en hun verzet laten financieren door multinationale veevoederbedrijven . Dàt is precies zo'n globalistisch "complot" waar de activisten zo bang voor zijn.
Mij gaf het hetzelfde gevoel als die
I.S.-vlaggen.
Het stukje van Frits van den Berg is de spijker op de knop. Maar te lang voor simplisten.
Daarom zal ik helpen.
Het. Gaat. Vooral. Om. Veeteelt.
Is er ook bijna. niet. in. Westland.
Beste Eppo, sportief dat je nog reageert, dankjewel daarvoor! Ik begrijp je argument. 65 tot 70% van alles dat door veehouders geproduceerd wordt, is niet bestemd voor Nederland maar voor het buitenland/de export. Zelfs als de veestapel met de helft zou krimpen, dan is er nog voldoende over om onszelf te voeden en daarna nog een deel te exporteren. We bouwen hierdoor dus geen afhankelijkheid van het buitenland op. Daarnaast kunnen we de landbouwgrond inzetten voor efficiëntere voedselproductie waardoor de afhankelijkheid van het buitenland nog verder afneemt.

Boertje, ook jij bedankt voor je reactie. Het zou echt super mooi zijn als het zo werkte, maar helaas is dit niet het geval. De zeespiegel en het water dat wij (en ons vee) drinken, is niet het zelfde water. Zeewater is namelijk te zout voor consumptie of als hulpmiddel bij het verwerken van vlees. Het water dat vee drinkt, wordt weer uit geplast en komt uiteindelijk weer als vervuild product het bodemwater in. Zelfs al zouden we vee zeewater kunnen laten drinken of zeewater kunnen gebruiken bij de verwerking van vlees, dan komt dit na lange tijd uiteindelijk alsnog terug in de dampkring (in de vorm van verdampt water) en uiteindelijk weer in de zee terecht. Hierdoor win je zelfs in jouw geschetste situatie niets m.b.t. de stijgende zeespiegel. Het water verdampt maar de schadelijke stoffen in de urine blijven wel in de grond zitten.

Alle mensen die me een duimpje omlaag geven, ik sta open voor andere ideeën! Maar als je simpelweg het duimpje naar beneden indrukt omdat je het er niet mee eens bent en vervolgens geen betere argumenten voor jezelf weet te bedenken, is het misschien de moeite waard je mening opnieuw te overwegen. Er is niets mis met het veranderen van mening wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is. Daar zijn we als mensen groot door geworden.
Ik had een leuk stukje in gedachten, maar Frits van den Berg was me voor.
Dat snijdt tenminste hout!
Voor 1kg vlees is 15000 liter water nodig
Volgens meneer v/d Berg. De zeespiegel stijgt elk jaar. Dan moet je toch meer vlees eten
???
Geweldig, dat zoveel mensen dit doen. Met zijn allen staan we sterk om de boeren te steunen. Alleen jammer dat den Haag zich er totaal niets van aantrekt en dan ook nog het woord 'democratie' in de mond te durven nemen....
Bij mij hangt ie niet. In tegendeel.
@Frits

Heel epistel. Ik had het echter niet over wat de juiste manier van boeren is, ik had het er over dat het geen goed idee is om onze veeboeren weg te saneren. Beetje naar als je afhankelijk bent van het buitenland voor je voeding en dat ze de toevoer ervan dan om wat voor reden ook stilleggen.


We kwamen terug uit Oostenrijk. En Ik vroeg aan mijn vrouw of we ondertussen waren bezet door een vreemde mogendheid.
Nee, zei ze. Maar we worden wél gegijzeld.
Wel eens opgemerkt dat die vlaggen vooral hangen bij huizen vanaf acht ton?
Het valt mij op dat een heleboel reacties door slechts enkele personen geschreven zijn ;-)
Prima actie.
Wij hebben de schoonste en meest efficiënte boeren van de wereld.
En zij hebben de laatste 10 jaar gezorgd voor een stikstof reductie van 68%.
Het gaat deze regering helemaal niet om het milieu.
Zij willen de grond voor woningbouw en zonnepanelen.
Wat dus helemaal geen stikstof reductie geeft.
En als de boeren en tuinders minder produceren, moet ons voedsel uit het buitenland komen, met vervuilende schepen vliegtuigen en vrachtwagens.
Plus dat de productie in het buitenland, lang niet zo schoon en efficiënt wordt gedaan als hier.
Laten we eerst de asiel stroom maar eens stoppen, deze bevuilen meer dan onze boeren.
Weg met dit kabinet van landverraders en WEF aanhangers.
Aardige klus geweest, met een hoogwerker, in het donker,geen surveillerende agenten,geen gevaar voor andere weggebruikers die daar op dat tijdstip ook reden. Lang leve Frankrijk
De boeren moet je gewoon steunen. Maar de meeste mensen hebben het te goed totdat zij zelf worden genaaid door deze afgekeurde regering maar dan is het te laat.
Vooropgesteld: de boeren zitten klem, en we moeten ze steunen. Er moeten zaken veranderen maar de manier waarop ze nu in een hoek worden gedreven kan niet. Het zijn ONZE boeren.
Maar onze driekleur hang je NIET ondersteboven. Want het is ONZE vlag. Het is respectloos naar mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, maar buiten dat: waar is je trots? Hang dan overal boerenzakdoeken op. Niet onze vlag. Wat zullen buitenlandse chauffeurs wel niet denken? Dat we een land zonder trots zijn, zonder eigenwaarde. Hier winnen de boeren geen zieltjes mee.
En de meeste boeren hoeven helemaal niet weg! Het moet alleen anders. Dat schijnen ze niet te beseffen.
Er zijn geen officiele regels voor de vlag, Als je de vlag omdraaid is het de Nederlandse vlag niet meer!
Ik vind zelf dat de boeren het goed doen, Ik steun ze.
Beste schrijver: Bedankt voor de "objectieve" berichtgeving. Als je met woorden als "snode plannen" kleur bekent, moet je misschien eens opzoeken in het woordenboek wat journalistieke integriteit inhoudt.

Keer op keer wordt belicht dat de veehouders zielig zijn en dat ze “genaaid worden” door de overheid. Ook zou de stikstofcrisis gefabriceerd zijn. Echter is in de natuur al goed te merken dat er teveel stikstof in de lucht hangt en dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit, wat vervolgens gevolgen heeft op de voedselketen, wat vervolgens weer gevolgen heeft op de manier waarop onze natuur werkt. Ik weet niet hoe tegenstanders van het stikstofbeleid het leven voor zich zien als er geen natuurlijke bestuivers meer zijn naar aanleiding van het slopen van de natuur maar dat gaat ons uiteindelijk veel meer geld kosten dan het nu uitkopen van VEEHOUDERS. (Nee, niet boeren, VEEHOUDERS) Er is een pot beschikbaar met daarin het historische hoge bedrag van 20.000.000.000€. Voor de mensen achterin, dat is TWINTIG MILJARD EURO voor een paarduizend veehouders. Zij kunnen schuldeloos hun bedrijf laten uitkopen. Boer zijn is geen recht en in het kapitalistische systeem mogen deze veehouders blij zijn dat ze überhaupt een zeer redelijk bedrag krijgen bij uitkoop. Intussen mag je als slachtoffer van de toeslagenaffaire de stront in zakken.

Inmiddels staat de vlag op zijn kop al lang niet meer voor alleen maar het opkomen voor veehouders. De vlag op zijn kop is een signaal van anti-overheidssentiment, anti-vaccinatiecampagnes, 5G-wappies en bruinhemden. Het motief van de mensen die deze vlagen hebben opgehangen is mogelijk om de veehouders te steunen maar wappies voelen zich er ook door gesterkt. Inmiddels gaan deze protesten nog maar amper over stikstof en des te meer over de haat tegen overheid, aangewakkerd door extreme partijen aan een specifieke kant van het spectrum, social media algoritmen en belangengroepen zoals veevoerproducenten. (Forfarmers etc.)

Eppo, je begint over het morren aan de voedselvoorziening. Echter is zuivel en vleesproductie de minst efficiënte vorm van het produceren van voedsel. Voor elke kilo rundvlees is 10 kilo aan voedsel nodig, dat ook gewoon direct door mensen geconsumeerd had kunnen worden. Ook is er per 1 kilo rundvlees, 15000 liter aan water nodig. Later we nu net elke zomer een tekort hebben aan grondwater en daarmee komt de drinkwatervoorziening ook in gevaar. Waarom gebeurt dit steeds vaker? Omdat de grondwaterstand laag wordt gehouden ten behoeven van, jawel, boeren. Je kan deze reactie in de wind slaan en in je eigen fantasiewereld blijven leven, maar zoals vanuit rechtse hoek ook vaak geroepen wordt: Facts don’t care about your feelings. De enige reden dat veehouders het hoofd boven water houden is door subsidies vanuit de EU, niet door het reguliere systeem van vraag en aanbod.
Deze mensen spugen op de Nederlandse vlag. Wat een schandalige actie. Onze voorvaderen hebben hun leven gegeven voor deze vlag en de vrijheden die daarbij horen. Is dit hoe jullie hun bedanken. In andere landen zijn ze trots op hun vlaggen en hier gooien we ze gewoon in de kast en of we hangen ze ondersteboven. In Amerika krijg je daar celstraf voor. Wat een schande dat dit in Het Westland gebeurt. Deze mensen mogen zich geen Nederlander noemen en moeten zich doodschamen.
Boeren zijn verwoorden tot landverraders. Ze hangen NLD vlag ondersteboven. Geen greintje respect voor Nederlandse identiteit. Succes boeren met het draagvlak in de Nederlandse maatschappij.
Massaal de vlag ondersteboven? Respectloos, grenzend aan landverraad.
Op 4 mei of bevrijdingsdag zie je zoveel vlaggen niet, terwijl dat de uitgelezen gelegenheid is om te respect te tonen voor de vrijheid die je nu hebt en voor de offers die daarvoor zijn gebracht. Ik vraag me af hoeveel van de mensen die nu de vlag ondersteboven hebben hangen ook daadwerkelijk gestemd hebben vorig jaar maart. Of pak je meerst dierbare bezittingen in een rugtas (vergeet je mobiel niet) en ga te voet of in een rubberboot op wereldreis en kijk in welk land je het hartelijkst ontvangen wordt, en blijf daar dan. Dan zie ik je waarschijnlijk over een dag of 10 weer terug in Nederland.
Ik begrijp de boeren volkomen dat zij ontevreden zijn met de stikstofplannen van het Kabinet. Maar het blokkeren van distributiecentra etc. vind ik te ver gaan. Ludieke actie, om de Nederlandse driekleur ondersteboven te hangen. Echter, hier zit ook een kanttekening aan: sommige mensen kunnen dit als belediging opvatten, vooral voor allen die hun leven op het spel zetten en gezet hébben, zodat wij in vrijheid kunnen leven.
@marcel

Over de vlag ben ik het zeker met je eens, kan echt niet. De boerenzakdoekvlag zou een sterker symbool zijn.
Wat een schande om die vlaggen zo te hangen.
Helaas Marcel, de meesten mensen denken niet na.
Je ben tegenwoordig goed voor 16 zetels, als je gewoon zegt, er is geen probleem, dan is het opgelost.
We hebben in Nederland 116 miljoen stuks vee, en volgens sommigen komt de regering ineens met maatregelen, al vanaf 1970 is men bezig om de uitstoot te verminderen, en steeds vond met trucjes om nog meer uit te stoten, maar eens is het genoeg.
En ook wordt beweerd dat boeren al minder uit stoten, klopt, maar niet door de boeren maar dankzij het mestbeleid waar ze toen ook al tegen demonstreerde .
En boeren vinden het een recht dat hun kinderen ook boer moeten worden, maar ik zie geen mensen demonstreren om een goede uitkoop regeling voor middenstanders die nu langzaam de nek om worden gedraaid, en niet door de regering.
Graan importeren we, ook al verdwijnt 90 % van de boeren houden we voedsel genoeg over.
Zeg ik dat boeren moeten verdwijnen, nee, maar anders moeten gaan werken.
En welke regering er ook komt, dit probleem blijft.
Maar het is makkelijker om de regering de schuld te geven als zelf na te denken .
En denk niet dat door de sancties wij een hoge prijs betalen voor energie en voedsel, elk land in de wereld heeft er last van, ook al die je niet mee aan de sancties.
Gaat nergens over dit trek je broek binnensten buiten aan het zelfde domme actie denk je dat rutte hier wakker van zou liggen kom op verzin of ga praten dit is zinloos ze jagen steeds meer burgers tegen hun in
Gevaarlijke actie, heb ze zien 'hangen'. Er vielen al een paar bijna naar beneden van een stoplicht, terwijl er motoren onder stonden. Denk eens aan een ander.
Nederland, de boeren, de burgers worden aangevallen door fascisten in Den Haag. Het zijn de nieuwe nazi's die een staatgreep plegen door onze rechtstaat af te breken (aangifte doen en vervolging laten in stellen is onmogelijk tegen corrupte agenten, ambtenaren en politici), door boeren van hun land je verjagen gebaseerd op leugens. Stikstof is de leugen waarmee land gestolen wordt. De valse PCR-test is de leugen waarmee het volk onderdrukt wordt en alle wetten frauduleus ingevoerd worden. Onze vrijheid wordt afgepakt, Nederland wordt 1 grote stad (www.tristatecity.nl). Nederland is in nood en under attack.
Het is oorlog maar dan op een nieuwe manier .. van binnenuit en psychologisch.
We worden aangevallen door landverraders. Ambtenaren zijn hieraan medeplichtig.
Zelfs bij het gemeente kantoor aan de laan van de glazenstad hangt een onze 3 kleur op z`n kop.
@ Truus, je bent het niet eens met de vlaggenactie. Uit protest koop je bij de super en niet bij de boer. Waar denk je dat het voedsel uit de supermarkt vandaan komt? Kijk maar eens goed!
Mooi al deze vlaggen ondersteboven, erger mij meer kapot aan die oekraiene vlaggen, mijn familie is in mh 17 omgekomen daar doet Rutte niets aan, maar de boeren die voor eten zorgen en de vlag ondersteboven hangen voor hun voortbestaan dat moet schandalig zijn. Nou bij mij is het andersom, mensen schaam je door een oekraiense vlag op te hangen!
Praktijken van de Mafia
Trekker terreur
Die vlaggen hangen er niet alleen voor de boeren maar voor al het falen van ons kabinet. Tijd voor nieuwe verkiezingen voordat ons land helemaal naar de haaien is.
Moet aardig wat werk zijn geweest. Ik heb er niks mee en van mij mogen de vlaggen na een paar dagen weer verwijderd worden. Wel beter dan die blokkades.
Die gene die deze hebben opgehangen hebben verdienen een lintje toch
Een mooi gebaar laat ze maar hangen
En terecht! Graag zie ik deze vlaggen nog veel meer in het straatbeeld
Uit protest koop ik niks meer bij de boer, maar gewoon bij de AH.
wat een schande om de Nederlandse vlag zo te beledigen. als je weet wat het op de.kop hangen van de vlag betekent in het leger haal je het niet in je hoofd om dit te doen. zij die gevallen zijn voor onze vrijheid draaien zich om in hun graf. tevens geef je met dit gebaar narcist Trump te steunen. de man die een staatsgreep probeerde te plegen in de VS werkelijk te walgelijk voor woorden. ik snap de boeren echt wel dat ze gek worden van de onbetrouwbare overheid maar dat gedoe met die vlaggen en die semimoordwapens van tractoren die kverap iederen maar proberen te intimideren slaat nergens op. we zijnbgeen bananenrepubliek maar nog steeds een democratie. ga naar de rechter als je het ergens niet mee eens bent maar het recht in eigen hand nemen kan gewoon niet. als iedereen dat zou doen hebben we echt een probleem
Ook langs de weg gezien .Geen boeren ,dan ook geen Bier. Dus steun de boeren .Stikstofcrises is een sprookje.
Geweldig, bij mij hangt ie ook. Klaar met dit slechte kabinet, die het land naar de haaien helpt!!
Trots op onze boeren!

Dom om in deze tijden aan onze voedselvoorziening te morrelen. We hebben allemaal gezien hoe makkelijk Poetin de aanvoer van voedsel kan blokkeren. Afhankelijk worden van andere landen voor ons voedsel betekent een mogelijkheid om er van afgesneden te worden. Zelfredzaamheid is dus van het grootste belang.
Top actie , Ze moeten zich in den haag kapot schamen de schuld van hun eigen beleid is dat er Zoveel onvrede is onder de bevolking en dat men op deze manier het massale ongenoegen uit

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.