Voorlopige cijfers VID: filegroei stagneert

VID

Westlanden 27.12.2017 - De filedruk is dit jaar nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar (2016).

Dat blijkt uit de voorlopige filecijfers van de VID over 2017. Daarmee stagneert de stijgende lijn van afgelopen jaren.

Het verkeer lijkt zich vooral aan te passen aan de files en gaat meer gespreid de weg op. Top 5 Ook wat de top 5 betreft komt 2017 (grotendeels) overeen met het vorige jaar, al is de volgorde van de locaties wel anders. De koploper van vorig jaar, Zoeterwoude-Dorp op de A4, is verdrongen naar de tweede plaats. Terug op nummer één is knooppunt Terbregseplein op de A20 richting Gouda (net als in 2015) waarbij opvalt dat de filedruk daar met maar liefst 21% is toegenomen.

Hoogste nieuwe binnenkomer in de Top50 is de A50 voor knooppunt Bankhoef (nummer 12). Ook op de A27 richting Utrecht nam de filedruk fors toe met 37%. Locatie Noordeloos is daarmee goed voor de vijfde plaats.

Trajecten

Forenzen tussen Hoek van Holland en Gouda (A20) ervaren de hoogste filedruk, gevolgd door automobilisten op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Opvallendste nieuwkomer is de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam (de nieuwe A4 Midden-Delfland).

Uit het niets meldt dat stuk snelweg zich in de trajecten-top10. Vorig jaar was de snelweg nog relatief nieuw en was (zeker de eerste maanden van het jaar) nog niet heel populair. Dat lijkt nu veranderd. Dat het verkeer voor de nieuwe Ketheltunnel nu regelmatig moet worden gedoseerd, helpt niet.

A44 en A50

Verder vallen de A44 en de A50 op. De A44 richting Den Haag is beduidend drukker geworden ten opzichte van 2016. Voornaamste oorzaak lijkt het file-vermijdende gedrag van verkeer op de A4 bij Leiden. Veel weggebruikers kiezen voor de route via Wassenaar, met files tot gevolg. Dat betekent niet dat het rustiger is geworden op de A4: tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Leidschendam, stond ca. 14% meer file dan in 2016 en blijft dus een zorgenkindje. Het gereedkomen van de brug over de Waal (de Tacitusbrug) in de A50 is op zich goed nieuws, omdat daarmee een notoire flessenhals is opgelost. Helaas is het ook de oorzaak van een aanzienlijke toename van de filedruk bij knooppunt Bankhoef: de volgende flessenhals op de route richting Oss.

Dalers

De top5-dalers zijn allemaal toe te schrijven aan het afronden van grote wegwerkprojecten. De verbreding van de A1 bij Diemen reduceert daar files tot het minimum. Op de rijbaan richting Amersfoort daalde de filedruk zelfs met 95%. Nu de Velsertunnel (A22) weer helemaal open is, zijn ook de files op de A9 bij Velsen voor een groot deel verdwenen. Ook de verbreding van de A12 bij Oosterbeek heeft een positief effect. Filedruk, ook wel filezwaarte genoemd, wordt uitgedrukt in kilometerminuten: het aantal minuten dat een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan.

De filedruk wordt toegewezen aan de koplocatie van de file. Een langere file staat doorgaans langs meer locaties, maar telt dan niet mee voor de filedruk van die locaties. Een voorbeeld: een file op de A9 richting Amstelveen met de koplocatie bij Badhoevedorp zal veelal voor Haarlem-Zuid beginnen, maar de filedruk van de hele file (dus ook het stuk voor Haarlem-Zuid) wordt geheel aan de koplocatie (Badhoevedorp) toegerekend).

Bron VID