Voortaan 130 km/u op deel rijksweg A20

Rijkswaterstaat, Westlanders.nu

Westlanden 18.12.2014 - Morgen 19 december wordt op een deel van de A20 de maximumsnelheid verhoogd naar 130 km per uur.

Dit zorgt ervoor dat de trajecten waar je 130 km/h mag rijden langer worden en het beeld op de snelwegen eenduidiger.

Op de A20 tussen de N213 Westerlee en Vlaardingen West wordt de snelheid verhoogd naar 130 km/h zowel overdag als ’s nachts. Op dit traject zijn veiligheidsmaatregelen genomen waardoor de snelheid kan worden aangepast.

Let op!! Dat geld niet voor de andere rijbaan richting het Westland. Daar zit de beruchte tarzanbocht en blijft 100 km/u gehandhaafd. In 2011 vlogen met regelmaat auto 's uit de bocht met alle gevolgen van dien. Sinds een aantal eenzijdige ongelukken met flinke ravage, rijden automobilisten daar wat langzamer en zijn er sindsdien geen klappers meer voorgevallen.

Maximumsnelheid in Nederland

In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Op een aantal delen van snelwegen geldt echter een lagere limiet. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten. Ook wordt rekening gehouden met omwonenden en hun leefomgeving. Bij het snelhedenbeleid wordt geopereerd binnen de geldende normen voor lucht en geluid.

Steeds meer trajecten 130

Ook voor de toekomst geldt: 130 km/h is de norm. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de veiligheid van de weg, gaat de snelheid omhoog. Dit zorgt ervoor dat de trajecten waar je 130 km/h mag rijden steeds langer worden en het beeld op de snelwegen steeds eenduidiger wordt.