Werkzaamheden aan de N223

Zuid Holland

De Lier 21.03.2014 - De provincie Zuid-Holland voert vanaf 24 maart 2014 werkzaamheden uit om de N223 verder Duurzaam Veilig in te richten.

Het gaat om het vervangen van de Smidsbrug ter hoogte van de Jogchem van der Houtweg en de aanleg van een parallelweg tussen de M.A. de Ruyterstraat en de Zijdekadebrug. Deze werkzaamheden kunnen leiden tot enige verkeershinder.

Gewijzigde verkeerssituatie N223 Jogchem van der Houtweg in avond en nacht

Van 24 maart tot en met 27 maart 2014 tussen 20.00 uur en 06.00 uur:
Op alle wegen van de kruising N223/Jogchem van der Houtweg blijft 1 rijstrook beschikbaar. Dus verkeer in alle richtingen blijft mogelijk. Op deze kruising worden verkeersregelaars ingezet. De snelheid wordt tijdens de werkzaamheden teruggebracht naar 50 km/uur. Weggebruikers moeten rekening houden met oponthoud.

 

 

Aanbrengen parallelweg tussen M.A. de Ruyterstraat en rotonde Zijtwende

Van 24 maart tot 9 mei 2014
De werkzaamheden zijn aan de zuidzijde (kant Rijk Zwaan) van de N223. Het verkeer blijft tijdens de werkzaamheden in 2 richtingen op de bestaande hoofdrijbaan rijden. Het bestaande fietspad wordt opgebroken. De huidige fietsomleiding blijft gehandhaafd.

3-in-1 project

Het Duurzaam Veilig maken van N223 is gekoppeld aan het 3-in-1 project. Met dit project werkt de provincie aan een betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Westland.