Werkzaamheden aan de Oosteinde/Herenstraat

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/03/2013 17:23 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:03

Wateringen 15.03.2013 - In het kader van het project ‘Westland en provincie Stiller op Weg’, worden tussen 18 maart en 12 april 2013 geluidreducerende maatregelen genomen op het Oosteinde en de Herenstraat in Wateringen.  

Tussen de Uilenlaan en de gemeentegrens wordt een zogenoemde stille deklaag aangebracht en tussen de Uilenlaan en Het Tolland worden stille klinkers gelegd. Gedurende deze werkzaamheden is het Oosteinde en de Herenstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Omleiding
Verkeer richting Wateringseveld wordt omgeleid via de Kerklaan, Noordweg en Laan van Wateringseveld. Voor verkeer richting Wateringen geldt dezelfde route in tegengestelde richting.
Het fietsverkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van aanliggende panden zoveel mogelijk te garanderen.
Een fasering van de werkzaamheden en de omleiding is te vinden op www.bereikbaarwestland.nl.

Stiller Op Weg
Het project ‘Westland en provincie Stiller op Weg’ is gestart om de leefbaarheid in Westland te verbeteren. Om geluidsoverlast van verkeer zoveel mogelijk terug te dringen, zijn er een aantal wegen in Westland opgenomen waar geluidreducerende maatregelen worden genomen.
Om die reden wordt er op het Oosteinde een stille asfaltdeklaag aangebracht en in de Herenstraat een stille klinker gelegd.