Werkzaamheden aan de Schenkeldijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/12/2014 10:14 - Gewijzigd op 02/12/2014 15:04


Hoek van Holland 02.12.2014
- Op maandag 1 december is Stadsbeheer gestart met onder andere werkzaamheden aan het asfalt aan de Schenkeldijk in Hoek van Holland.

Tijdens de werkzaamheden in de dagen erna blijft het grotendeels mogelijk voor voertuigen om de weg te berijden. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars. Uitzondering hierop is vrijdag 5 december: dan wordt een stalen wapeningsmat op de weg aangebracht, waardoor de weg een halve dag wordt afgesloten. 

Op maandag 8 en dinsdag 9 december wordt een nieuwe asfaltlaag op de Schenkeldijk aangebracht. Gedurende deze werkzaamheden en tijdens het afkoelen van het asfalt is de weg eveneens afgesloten. 

Van 10 tot en met 17 december wordt de berm verstevigd ter hoogte van de manege en ruimte gemaakt voor het aanbrengen van 60 haakse parkeervakken, het herbestraten van de inritten tegen het nieuwe asfalt en het afwerken van de bermen. Indien u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de asfaltaannemer, Dinant Groeneveld, op telefoonnummer 06-11008601.

Bovenstaande planning van de werkzaamheden kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer. De fietsers/bromfietsers worden met hekken en informatie op borden omgeleid via het fietspad in het naastgelegen Maassluis. Tijdens de werkzaamheden wordt recente informatie over de bereikbaarheid ter plaatse getoond op een tekstkar.

Werkzaamheden in het Sonnewendduin

In de week van 1 december 2014 zal gemeente Rotterdam natuurverbeterende maatregelen uitvoeren in het natuurgebied aan de achterzijde van de woningen aan de Schelpweg met huisnummers 56 t/m 70.

In het gebied genaamd Sonnewendduin zijn door de Provincie Zuid-Holland drie natuurtypen aangewezen; duindoornstruweel, duinbos en grijs duin. Om het karakter van deze specifieke natuurtypen te behouden worden bomen en struiken die daar niet in thuis horen verwijderd. Uit het bosdeel tussen het recreatieve pad en de aansluiting met de Hoekse Bosjes worden ongewenste bomen verwijderd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Poldervaart van gemeente Rotterdam. Hij is op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 010-4898705.


Werkzaamheden aan de Badweg ter hoogte van de winkels

Stadsbeheer start op dinsdag 2 december met het realiseren van een middengeleider aan de Badweg ter hoogte van de winkels. De middengeleider met daarnaast aan beide zijde een verkeersdrempel wordt gerealiseerd om het verkeer te geleiden en de snelheid van de voertuigen te verminderen. De werkzaamheden duren een week. Nadat de werkzaamheden door Stadsbeheer zijn afgerond start KSR met het inrichten van het midden gedeelte van de middengeleider.

Werkzaamheden aan de struiken en bomen in het park aan de Nieuwlandseduin

Er worden in de maand december snoei- en kapwerkzaamheden uitgevoerd in het park aan het Nieuwlandseduin. Om schade aan de beschoeiing te beperken wordt gesnoeid in de beschoeiing langs de singels aan de randen van het Nieuwlandseduin. Verder wordt het meerjarenonderhoud aan de struiken en bomen uitgevoerd.

Ook worden soms bomen verwijderd om andere bomen meer ruimte en licht te geven. Waar nodig wordt de beplanting onder de bomen uitgedund. De omwonenden en bezoekers van het park aan de Nieuwlandseduin kunnen beperkte geluidsoverlast ervaren wanneer grotere bomen worden gerooid en er zijn dan tijdelijke afzettingen van kracht.

Speelplek Adriaan van der Kloosterstraat krijgt kunstgras en een nieuw combinatietoestel

Tussen 24 november 2014 en 8 december 2014 voert Stadsbeheer onderhoudswerkzaamheden uit op de speelplaats aan de Adriaan van der Kloosterstraat. Hierbij worden de rubber tegels rondom de toestellen vervangen voor kunstgras en de torencombinatie met glijbaan wordt vervangen voor een nieuw combinatietoestel. De bewoners rondom deze speelplek worden deze week per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. De speelplek kan tijdens de werkzaamheden helaas niet door kinderen gebruikt worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N. van Trigt. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 010-4898600.