Werkzaamheden aan Kruithuisweg vanaf 19 augustus

Provincie Zuid Holland

Delft 06.08.2019 - De N470 Kruithuisweg tussen A4 en Voorhofdreef/Tanthofdreef wordt vanaf augustus voorzien van nieuw asfalt inclusief markeringen.

Ook worden er herstelwerkzaamheden aan de fietstunnels onder de N470 gedaan.

Van 19 augustus tot en met 13 september 2019 werkt de provincie aan de N470 (Kruithuisweg) op het traject tussen de A4 en de kruising met de Voorhofdreef/Tanthofdreef.

Bij de werkzaamheden aan dit traject wordt nieuw asfalt, inclusief markeringen, aangebracht en worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de fietstunnels die onder de N470 liggen. Om deze werkzaamheden uit te voeren werkt aannemer Boskalis van 19 augustus tot en met 30 augustus op de zuidbaan, A4 richting Delft. En van 2 september tot en met 13 september werken zij aan de noordbaan, Delft richting A4.

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zal de N470 ’s avonds en ’s nachts in één richting afgesloten zijn. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Voorhofdreef en de A4. Het kruispunt Voorhofdreef is de gehele periode toegankelijk.

Van 19 tot en met 30 augustus is de zuidbaan van de N470 afgesloten in de richting van de A13. Tijdens de werkzaamheden begint Boskalis met 2 nachten frezen van het asfalt. Daarna zullen verschillende lagen asfalt aangebracht worden. De werkzaamheden vinden in deze 2 weken plaats tussen 21.00 en 05.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden is het niet mogelijk om vanaf de A4 via afslag 14 Delft in te rijden.

Op 26, 27 en 28 augustus is het niet mogelijk om vanaf de N470 de A4 in de richting Rijswijk/Den Haag op te rijden. Het is wel mogelijk om de A4 in de richting van Schiedam/Rotterdam op te rijden.

Van 2 t/m 13 september is de noordbaan van de N470 afgesloten in de richting van de A4. Ook hier vinden de eerste 2 nachten freeswerkzaamheden plaats waarna de verschillende lagen asfalt aangebracht worden. De werkzaamheden vinden in deze 2 weken plaats tussen 20.00 en 06.00 uur.

Tijdens de afsluiting van de noordbaan is het niet mogelijk om vanaf de N470 de A4 op te rijden. Er is een omleiding via de Voorhofdreef en de Prinses Beatrixlaan naar de A4 aangegeven.

Voor de bewoners uit de wijk Tanthof en de Burgemeesterrand:

Tijdens de werkzaamheden aan zowel de noord- als de zuidzijde, zijn de kruisingen van de Laan der Verenigde Naties en de Buitenhofdreef beurtelings afgesloten. Dit betekent dat wanneer de kruising Laan der Verenigde Naties afgesloten is, de kruising Buitenhofdreef open is en omgekeerd.

Voor bewoners uit de wijk Tanthof staat op Afrikalaan bij de kruising met de Sadatweg aangegeven welke kruising open is. Bij de kruisingen met de Laan der Verenigde Naties en de Buitenhofdreef staat, bij afsluitingen, de omleiding naar de andere kruising aangegeven.

De bewoners van de Burgemeesterrand kunnen, als de toegang bij de Laan der Verenigde Naties afgesloten is, onder begeleiding van een verkeersbegeleider gebruik maken van het fietspad bij de Buitenhofdreef.

Hinder

Tijdens het frezen van het asfalt en het zagen van de detectielussen in het asfalt kan de omgeving geluidsoverlast ondervinden. Om de hinder te beperken zijn de freeswerkzaamheden gebundeld in 2 keer 2 nachten. Tijdens het frezen wordt na 22.00 uur ’s avonds overgegaan op het gebruik van lichtsignalen. Ook rijden vrachtwagens zoveel mogelijk vooruit en gebruiken zij geen piepgeluiden maar sissers als signalering bij het achteruitrijden. Hiermee probeert aannemer Boskalis zo veel als mogelijk de hinder te beperken.

Fietstunnels

Tijdens de werkzaamheden aan de N470 worden ook betonherstel-, schoonmaak-, en schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan de fietstunnels onder de N470 door. Dit zijn de Kenenburgtunnel, de tunnel in het Verzetspad en de tunnel in het Victoriapad. Tijdens de werkzaamheden zijn de fietstunnels gewoon toegankelijk voor (brom)fietsers.

Duurzame maatregelen

De N470 wordt de meest duurzame weg van Nederland. Op dit trajectdeel wordt, net als op de rest van de N470, rolweerstandverlagend asfalt aangelegd. Dit speciale asfalt is vergelijkbaar met het huidige asfalt. Het zorgt daarnaast voor minder frictie met autobanden, waardoor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van auto’s vermindert. De lengte van de remweg zal -onder gelijke omstandigheden- niet wijzigen.

Op een later moment wordt op alle verkeerslichten speciale software geïnstalleerd. Met deze software communiceren de verkeerslichten met elkaar. Zo worden de groentijden aangepast op het verkeer dat van het voorgaande verkeerslicht komt, hierdoor hoeft er minder geremd en opgetrokken te worden. Ook dat vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.