Werkzaamheden aan ontsluitingsweg Verlengde van Luyklaan

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/09/2013 16:38 - Gewijzigd op 17/09/2013 19:16

Kwintsheul 17.09.2013 - Momenteel is aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de gemeente Westland bezig met de aanleg van de ontbrekende delen....

Werkzaamheden aan ontsluitingsweg Verlengde van Luyklaan

Werkzaamheden aan ontsluitingsweg Verlengde van Luyklaan

van de ontsluitingsweg ‘Verlengde Van Luyklaan’ tussen de Bovendijk en de Middenzwet nabij nr. 17. Tussen de nieuwe ontsluitingsweg en de Lange Watering wordt tegelijkertijd de Lange Wateringzone (een groen/blauwe ecologische zone) gerealiseerd.

Werkzaamheden aan ontsluitingsweg Verlengde van Luyklaan

Werkzaamheden aan ontsluitingsweg Verlengde van Luyklaan

Beide projecten worden mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en Dienst Landelijk Gebied. Volgens de huidige planning zijn de uitvoeringswerkzaamheden eind september afgerond.

Werkzaamheden aan ontsluitingsweg Verlengde van Luyklaan

Vanaf dat moment is het mogelijk om vanaf de Bovendijk langs de Lange Watering naar de Middenzwet te fietsen. Voor gemotoriseerd verkeer zal de verbinding nog tijdelijk afgesloten blijven.

Werkzaamheden aan ontsluitingsweg Verlengde van Luyklaan

Begin 2014 gaat vervolgens gestart worden met het verbreden van de Middenzwet en de aanleg van een rotonde in de Veilingroute, waarna het mogelijk is om vanaf de Bovendijk via de nieuwe ontsluitingsweg naar de Veilingroute te gaan en vice versa. Na realisatie van deze onderdelen is het eveneens mogelijk om door de ecozone te fietsen naar de fietsverbinding langs de Zweth.