Werkzaamheden aan Wippolderlaan (N211) komend weekend

Provincie Zuid Holland

Wateringen 15.04.2016 - Op de Wippolderlaan (N211) vinden van vrijdag 15 april 2016, 22.00 uur, tot maandag 18 april 2016, 06.00 uur,

werkzaamheden plaats aan de kruising N211/A4 ter hoogte van de oprit van de A4 richting Amsterdam bij de Harnaschpolder.

De omliggende bedrijven blijven bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via borden. Houdt u rekening met enige vertraging.

(Gedeeltelijke) afsluiting
De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het verbreden van de bocht in de oprit naar de A4 richting Amsterdam. Overdag van 10.00 tot 18.00 uur blijft de oprit naar de A4 bereikbaar zoals gebruikelijk. Van 08.00 tot 10.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur is de oprit naar de A4 met één rijstrook te bereiken. Tijdens de nachtelijke uren van 22.00 tot 08.00 uur zijn beide rijstroken vanuit Den Haag naar de A4 richting Amsterdam afgesloten en wordt het verkeer via de rotonde in de Harnaschpolder naar de oprit omgeleid.

Groot onderhoud
In de toekomst wordt de N211 grootschalig aangepast om de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren. De weg voldeed echter niet meer aan de huidige kwaliteitseisen en eind 2015 is groot onderhoud uitgevoerd om de verkeersveiligheid op peil te houden. Met de komende werkzaamheden in april is het groot onderhoud afgerond.

Hinder Om de verkeershinder tot een minimum te beperken voert de provincie de werkzaamheden op deze specifieke data en tijden uit. Enige hinder is echter niet te voorkomen. Zij vragen hiervoor uw begrip.