Werkzaamheden aansluiting Van Luycklaan op Veilingroute gestart

Gemeente Westland

Kwinstheul 20.05.2014 - Maandag 19 mei zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart om de Verlengde Van Luycklaan in Kwintsheul...

met een dubbelstrooks rotonde aan te sluiten op de Veilingroute (N222). Hiermee wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd van de Wateringveldse polder ten behoeve van het glastuinbouwgebied en het bedrijventerrein Kwintsheul.

De komende weken zal het verkeer nog geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Tot 13 juni worden er voorbereidende werkzaamheden getroffen.

 Werkzaamheden aan ontsluitingsweg Verlengde van Luyklaan

Werkzaamheden
Van maandag 19 mei 2014 tot mei 2015 zal worden gewerkt aan de gebiedsontsluiting en -ontwikkeling van de Wateringveldse Polder. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het gereedmaken van de Verlengde Van Luycklaan op de aansluiting met de Veilingroute, het aanbrengen van een fietstunnel, het aanleggen van een dubbelstrooks rotonde op de N222 en het verbreden van de Middenweg.

Wanneer de rotonde is aangelegd, komt de bestaande aansluiting van de Middenzwet op de Veilingroute te vervallen. Ook komt in het gebied een ecologisch-recreatieve zone met grootschalige waterberging en fietspad. Hiermee komt een verbinding tot stand tussen de Westlandse Zoom en de Zwethzone.

Afsluitingen

De N222 (Veilingroute) vormt de verbinding tussen de N211 (Wippolderlaan)/A4 en de N466 (Middel Broekweg). In het weekend van 13, 14 en 15 juni zal de Veilingroute tijdelijk worden afgesloten om de fietstunnel te realiseren. Na dit weekend zullen de overige werkzaamheden plaatsvinden, waarna in mei 2015 de rotonde wordt opgeleverd. Naast de weekendafsluiting van 13 tot en met 15 juni wordt het doorgaande verkeer op de Veilingroute gestremd in de nacht van 13 naar 14 maart 2015 en in het weekend van 1 tot en met 3 mei 2015. Meer informatie hierover volgt nog.

Gebiedsontwikkeling

Voor de versterking van het glastuinbouwcluster heeft Gemeente Westland een aantal pilot gebieden benoemd. Een van die gebieden is de Wateringveldse polder. Speerpunt is het verbeteren van de infrastructuur. Met de dubbelstrooks rotonde wordt een toekomstbestendige en verkeersveilige situatie gecreëerd op een belangrijke ontsluitingsweg van Westland. De rotonde heeft als doel de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het glastuinbouwgebied en bedrijventerrein Kwintsheul te verbeteren.