Werkzaamheden bij de metro in Hoek van Holland

Geplaatst door Westlanders.nu op 13-08-2021 06:02 - Gewijzigd op 13-08-2021 06:21

Hoek van Holland 13.08.2021 - De aanleg van de metro aan zee in Hoek van Holland, waaronder de metrobaan en de tunnelbak in de duinen, schiet al aardig op.


Vlakbij zee zijn de contouren van het nieuwe metrostation Strand zichtbaar.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

De aannemer is voornemens om aankomende zaterdag 14 augustus tussen 07:00 en 16:00 uur werkzaamheden uit te voeren, op onderstaande locaties:

- Strandweg: entree tunnel (Moot SD01 t/m 3) – Verwijderen ondersteuningsconstructie;
- Strandweg: halverwege de tunnel (Moot SD16 + SD17)
– Ontkisten tunnelmoot en voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een tunnelmoot. Vanaf 08:00 uur wordt bij deze werkzaamheden een rupskraan ingezet - Badweg - Blokkenspoor –

Werkzaamheden aan de railopstorten

Op maandagavond/-nacht 16 augustus zullen er tussen 21:00 tot 06:00 uur weer materialen aangevoerd worden bij het station Strand. Voor het lossen van de bekisting wordt een telekraan ingezet. De verlichting wordt lager gezet, zodat geen strooilicht het natuurgebied inschijnt.

Op woensdag 18 augustus wordt om +/- 4.00 uur aangevangen met de aanvoer van materialen bij station Strand. Voor het lossen van de bekisting wordt een telekraan ingezet. De verlichting wordt lager gezet, zodat geen strooilicht het natuurgebied inschijnt.

Actuele verkeersmaatregelen in de komende weken in de omgeving van de Stationsweg en de Strandweg:

Naar verwachting wordt a.s. maandag 16 augustus door de RET aangevangen met het aanbrengen van een 10 kV kabel in de noordelijke rijbaan van de Stationsweg. Deze kabel is nodig voor de stroomvoorziening van de Metro. Voor deze werkzaamheden zal de halve rijbaan van de Stationsweg worden afgezet, zodat alleen nog eenrichtingsverkeer mogelijk is. De rijrichting wordt, van west naar oost. Dus vanaf de Strandweg in de richting van station Hoek van Holland Haven. De verkeersremming voor de Torpedoloods wordt tijdelijk verwijderd. Het werk duurt naar verwachting tot 10 september. Tijdens de aanleg van de 10 kV-kabel is de spoorovergang Harwichweg afgesloten. Voetgangers en fietsers moeten een stukje omlopen dan wel omrijden via de oversteek Hoeksebaan.

Mede door de nieuwbouw aan de Havenweg is de bereikbaarheid van de Stationsweg niet optimaal. Uitgangspunt blijft dat het leggen van de 10kV-kabel moet zijn afgerond, voordat de definitieve spoorovergang in de Strandweg wordt aangelegd. Met de aanleg van deze spoorovergang wordt 13 september aangevangen. De woningen aan de Stationsweg blijven bereikbaar voor bezoekers, bewoners en hulpdiensten. 12 augustus is in de omgeving van de Stationsweg huis-aan-huis een Informatiebrief bezorgd, Deze is als bijlage toegevoegd aan deze Informatiemail.

Gemeente Rotterdam werkt aan Berghaven Noord
Tegelijkertijd met de uitvoering van de 10 kV-kabel werkt de gemeente Rotterdam aan het project Berghaven Noord. Hiervoor is van 16 augustus t/m 10 september de Havenweg afgesloten. Meer informatie hierover kunt u vinden op Voorlopig Ontwerp Berghaven Noord | Rotterdam.nl Het gemotoriseerd bestemmingsverkeer wordt gedurende deze periode omgeleid via de Strandweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Strandweg of via het voet-/fietspad door de Van Dixhoorndriehoek.

Aanleg spoorovergang Strandweg
Vanaf 13 september 2021 wordt de spoorovergang Strandweg aangelegd. Tijdens deze periode is er geen verkeer over dit deel van de Strandweg mogelijk. Buslijn 611 (RET) zal de halte Strandweg niet aandoen en rijden via de Dirk van den Burgweg, Schelpweg en Strandboulevard. Langs de Dirk van den Burgweg (nabij de Strandweg) wordt een tijdelijke halte ingericht. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze afsluiting via de Stationsweg of de Strandboulevard hun weg vervolgen.

Overeenkomstig het vastgestelde inrichtingsplan is er hierna voor het gemotoriseerd verkeer geen verbinding meer met de Stationsweg mogelijk. Voor voetgangers en fietsers blijft de verbinding tussen de Strandweg en de Stationsweg wel intact.

Station Hoek van Holland Haven
Hier wordt momenteel de verlichting voor het station geïnstalleerd. Ook worden de bestuurdersruimte en de technische ruimte afgebouwd.

Baanvak tussen Strandweg en Strandboulevard
Deze week is de bekisting verwijderd bij de entree van de tunnel aan de zijde van de Strandweg. Hierdoor wordt het uiteindelijke gezicht van de tunnel duidelijk. Deze week is de laatste tunnelvloer gestort. In de komende tijd wordt elke week een wand-/dakdeel van de tunnelelementen gestort. De voltooide tunnelelementen worden momenteel rondom aangevuld met zand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de transportbanden en een waterwagen.

Spoorbaan tussen Strandboulevard en station HvH Strand
Aan de westzijde van de Strandboulevard wordt gewerkt aan de looppaden in de open bak. Ook wordt hard gewerkt aan de wissel en het blokkenspoor nabij het station HvH Strand. Hier wordt zand afgegraven, zodat ook hier het blokkenspoor aangelegd kan worden. Het vrijgekomen zand wordt gebruikt voor aanvulling rond de tunnelelementen en naast de open bak.

Station Hoek van Holland Strand
Hier wordt gewerkt aan de perrons en wanden van het station. De hoge bekistingsdelen voor de zijwanden van het station geven een indruk hoe het station HvH Haven er uiteindelijk uit gaat zien. Delen van het station voor Hoek van Holland Strand worden in de fabriek geproduceerd en ter plaatse gemonteerd (aangevoerd in de nacht).

Begin september worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeentelijke projecten Strandplein en Ovonde. Er worden dan paddenschermen geplaatst rond het werkgebied van het Strandplein en de Ovonde. Dit is nodig om begin oktober te starten met de uitvoering van het Strandplein dat komt te liggen voor het in aanbouw zijnde station Hoek van Holland Strand. De Ovonde (ovale rotonde) wordt gerealiseerd op de kruising van de Badweg / Strandboulevard / Koning Emmaboulevard / Strandweg. Begin oktober wordt gestart met het project Strandplein

Informatiewerkzaamheden Metro aan Zee

Meer informatie over de aanleg van de metro tot op het strand is te vinden op de website van de Hoekse Lijn

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.