Werkzaamheden Oosterleesebrug starten maandag 17 november

Gemeente Westland

De Lier 12.11.2014 - Op maandag 17 november 2014 starten de voorbereidingen voor het vervangen van de Oosterleesebrug.

Er worden aanpassingen gedaan aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk op 5 december 2014 afgerond.

Tijdens het werk is de brug voor auto’s en vrachtwagens afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen het werk wel passeren. De afsluiting wordt langs de N223 al aangegeven met bebording en er wordt een omleiding ingesteld.

Na de werkzaamheden aan de kabels en leidingen is de brug weer toegankelijk voor alle verkeer tot het moment waarop er wordt gestart met de vervanging van de brug. De startdatum voor het vervangen van de brug wordt later bekend gemaakt.