Zuid-Holland investeert in fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

Provincie Zuid Holland

Westlanden 07.10.2018 - De provincie Zuid-Holland is van plan om extra snelfietsroutes te realiseren. Ook moeten er 10.000 extra fietsparkeerplekken bij treinstations komen.

Aan staatssecretaris Van Veldhoven is een Rijksbijdrage gevraagd voor de plannen. Het doel is om de fiets, al of niet in combinatie met het openbaar vervoer, een aantrekkelijker alternatief voor de auto te maken.

Landelijk is er een tekort van zo’n 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations. In totaal gaan de provincies en vervoerregio’s 111 miljoen euro investeren in fietsparkeren bij stations. In Zuid-Hollandse gemeenten gaat het om een tekort van ongeveer 10.000 plaatsen, het tekort in het werkgebied van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag niet meegerekend.

Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: "De fiets in combinatie met het OV willen we echt de ruimte geven. Zeker in een volle provincie als de onze. Wij willen overvolle fietsenstallingen bij stations zo snel mogelijk aanpakken. Als het Rijk ook bijdraagt kunnen we in 2019 de eerste nieuwe stallingen openen." De provincie heeft alvast 7,5 miljoen euro uitgetrokken voor de nieuwe fietsparkeervoorzieningen, bijvoorbeeld bij de stations Dordrecht en Sliedrecht Baanhoek.

In heel Nederland trekken lokale en regionale overheden meer dan 400 miljoen euro uit om ruim 600 kilometer aan nieuwe snelfietsroutes aan te leggen. Zuid-Holland heeft al enkele jaren snelfietsroutes tussen Den Haag en Leiden, tussen Den Haag en Zoetermeer, tussen Maassluis en Delft en in het Rijnmondgebied. Vorig jaar kwam de snelfietsroute BenedenMerwedeRoute gereed. De aanleg van de snelfietsroute F15 IJsselmonde is in volle gang.

Vermeulen: "Onderzoek wijst uit dat werknemers die maximaal 7 kilometer van het werk wonen, best bereid zijn om vaker de fiets te pakken. Mensen met een e-bike vinden zelfs afstanden tot 15 kilometer goed te doen. Die mensen wil ik graag uit de file halen. Een nieuwe snelfietsroute is een mooi moment voor werkgevers om in gesprek te gaan met medewerkers. Vanaf 1 januari gelden aantrekkelijke fiscale voorwaarden voor het aanschaffen van fietsen en e-bikes. Een kleine investering levert bedrijven vitalere medewerkers en minder files op. Ik zou het wel weten."

Later dit jaar presenteert de provincie Zuid-Holland haar Toekomstagenda Snelfietsroutes, waarin de meest interessante en kansrijke snelfietsroutes zijn beschreven. Hierin zijn ook de ambities van de gemeenten meegenomen.

Lees het persbericht van de gezamenlijke provincies en de vervoersregio’s op de website van het InterProvinciaalOverleg (IPO).