Valse mails van het CJIB in omloop

Centraal Jusitieel Incasso Bureau

Westlanden 12.05.2014 - Bij het CJIB komen meldingen binnen van mensen die een mail hebben ontvangen die vanuit het CJIB zou zijn verstuurd. Zij willen u hiervoor waarschuwen!

 

Deze mails zijn niet afkomstig van het CJIB. Voor het betalen van boetes worden door het CJIB uitsluitend accept-girokaarten verzonden. Indien u een dergelijke mail hebt ontvangen dient u nadrukkelijk niet te betalen en de links niet aan te klikken.