Vernielingen bij vogelopvang de Houtsnip

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/01/2016 13:53 - Gewijzigd op 04/01/2016 15:28

Hoek van Holland 04.01.2016 - Vanaf 1 oktober 2015 tot de jaarwisseling vonden er bij vogelopvang de Houtsnip regelmatig vernielingen plaats op en rondom het terrein.

Een medewerker van de volgelopvang vertelt;

'Enkele keren per week wordt dan bijvoorbeeld de bodemlade uit het buitenhok gegooid, inclusief de waterbak. Gelukkig hebben we deze bodemlade weer teruggevonden in de bosjes. Als dat gebeurt, kunnen particulieren hun vogeltje niet meer in het buitenhok plaatsen, als er op dat moment niemand op het asiel aanwezig is. Er is al enige malen een rood sierstuk van het dak gerukt. Ook de daklijsten zijn losgerukt. Uiteindelijk is de gehele voorkant van het buitenhok, inclusief het deurtje, vernield en teruggevonden op de grond onder het hok. Ons standbeeld van de ooievaar is al twee keer omgegooid.

Het naambord van De Houtsnip is van het toegangshek gesloopt. Dit naambord is teruggevonden bij een  voetbalveld van de voetbalvereniging HVC. Wij zijn hierover gebeld door HVC, die hier uiteraard niets mee te maken heeft. Gemeentelijke aanwijsborden, die naar het vogelasiel verwijzen, zijn van de palen verwijderd en zijn nog steeds zoek.

Diverse stickers, die uitleg verschaften aan particulieren hoe te handelen, zijn van het buitenhok gerukt en weggegooid. Hierdoor is de verflaag beschadigd. Het is te triest voor woorden. Wij hadden dit mooie buitenhok pas nieuw geplaatst en waren daar zeer trots op.

In eerste instantie hebben we deze gebeurtenissen stil gehouden. Welk normaal denkend mens doet nu zo iets? Hoe ziek moet je zijn? We hoopten dat deze pesterijen wel zouden ophouden. Helaas werden de sloopacties steeds erger en gewelddadiger, waardoor het buitenhok nu bijna niet meer te repareren valt. De laatste weken hebben wij speuracties gedaan. Dit heeft tot resultaat gehad dat wij de dader enige keren op heterdaad hebben kunnen betrappen en in het bezit zijn van bewijsmateriaal. Het blijkt nota bene een bekende actiefiguur in Hoek van Holland te zijn, die zegt dat hij begaan is met het lot van vogels in het wild. Waarom maakt hij dan ons werk onmogelijk? Wij dachten dat wij op gelijke voet met deze figuur stonden en hetzelfde doel dienden.

 

Niets is minder waar, blijkt nu. Met het bewijsmateriaal is direct aangifte bij de politie gedaan. Er wordt contact opgenomen met de Officier van Justitie om te kijken hoe strafvervolging plaats kan vinden. Voor de schade aan het asiel, het voorkomen van toegang tot het buitenterrein door onbevoegden en de opsporing van de dader, bedragen de kosten totaal ongeveer € 800,00 à € 900,00. Geld dat wij liever hadden besteed aan de verzorging van de vogels. Wij hopen onze schade uiteindelijk op de dader te kunnen verhalen. Maar dat zal niet eenvoudig worden.

Wij willen graag in gesprek komen met de dader om te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden om dit in de toekomst te voorkomen. Wij zijn benieuwd wat zijn frustraties zijn en hoe wij die weg kunnen nemen. Wellicht kan dit binnenkort, onder begeleiding van de wijkagent, plaats vinden. Wij willen van deze ellende af. In het belang van de vogels, waar alles om draait.