Column; Belangrijk!?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 21.05.2017 - Ja, laten het daar eens over hebben. Je kunt er een boom over opzetten; wat is nu werkelijk belangrijk in het leven?

Waar wil jij de eerste prioriteit aan geven ?

Je gezondheid, je financiële positie, de uitslag straks, van je examen, de politieke situatie in ons land, na een mislukte formatiepoging? Wat moet er van worden als partijen elkaar afwijzen en het partijbelang belangrijker vinden dan het landsbelang? of het succes van je favoriete club?

Ajax bereikte de finale in de Europa League en moet woensdag a.s. aan de bak voor de beker en de herhaling van wat er 25 jaar geleden gebeurde! Feyenoord bereikte na twee zinderende wedstrijden het resultaat waar ze al 18 jaar lang naar smachtten! Misschien heb je het ook wel meegejubeld, uitgeschreeuwd: Niets is sterker dan dat ene woord... Feeeeeeeyenoord Mijn Feyenoord!

De emoties die los kwamen bij de fans tijdens de laatste wedstrijd zijn met geen pen te beschrijven, zó heftig! In de Kuip bevond zich één kolkende massa die in extase raakte na elk doelpunt van Kuit. Daaruit werd wel duidelijk dat voor velen dat écht wel het belangrijkste was en is, het kampioen worden!

Maar er is meer aan de hand in de wereld; de president van Amerika trekt álle aandacht door zijn woorden en daden, er wordt zelfs al gesproken over een afzettingsprocedure van Donald Trump! Waar dit op uit moet lopen? Hoe belangrijk is hij voor de wereld? Vandaag is hij op bezoek in Saoedi- Arabië, daarna reist hij daar naar Israel en daarna naar het Vaticaan om de paus te spreken.


Foto 's The White House

Een bijzondere combinatie: eerst naar de oorsprong van de Islam, daarna naar de oorsprong van het Christelijk geloof en dan naar het hoofd van de Katholieke kerk. Hoe belangrijk deze bezoeken zullen worden , dat zal de tijd leren. In Israel zijn de verwachtingen hoog gespannen; wat gaat er met de Amerikaanse ambassade gebeuren, gaat men verhuizen naar de hoofdstad Jeruzalem, waar normaliter toch alle ambassades thuis horen, of blijft men toch in Tel Aviv gevestigd omwille van de 'vrede'?

Al met al een belangrijke reis, die afgesloten wordt met een bezoek aan België waar hij de vergadering van de NAVO zal toespreken, en in Sicilië zal hij de vergadering van de G7 bijwonen. Wat moeten we er van verwachten, na 118 dagen Trump-regering? Gaat hij zich wérkelijk een wereldleider tonen en aanpakken wat niet deugt, en de wereld aanpakken "die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt? " [Rom. 1:18]

Ook voor Israel is het een belangrijk en bijzonder jaar; het is 50 jaar geleden dat Jeruzalem na de Zesdaagse oorlog weer samengevoegd werd tot één geheel! Daarnaast is dit jaar voor de Joden ook een Jubeljaar, door de God van Israel eenmaal ingesteld en omschreven in de Bijbel! [Lev. 25]

Bij alles wat er gebeurt en staat te gebeuren, ook in dit bijzondere jaar 2017, is het van groot belang dat we gaan onderscheiden wat werkelijk belangrijk is! Komende week is het Hemelvaartdag en denken christenen terug aan die dag dat Jezus weer terug ging naar de hemel, naar Zijn Vader, nadat Hij de taak had volbracht die Hij hier op aarde moest vervullen. Dát was het méést belangrijke dat ooit op deze planeet heeft plaatsgevonden, het lijden en sterven van de Here Jezus, voor óns, mensen!

Dat God, onze Schepper, in Zijn oneindige liefde, Zichzelf opofferde om ons van de eeuwige dood te redden! Dat dát Offer volmaakt en voldoende was voor de héle mensheid bleek drie dagen later, toen Jezus opstond uit de dood! Hij leeft!! Hij bleef nog 40 dagen in Israel en maakte toen Zijn hemelvaart! Zeker op een dag als deze kijkt men vooruit naar het moment dat Jezus terugkomt, zoals Hijzelf beloofde voor Hij heenging! Álles wijst er op dat dát moment dichtbij is gekomen!

De Bijbel schetst ons hoe het zal zijn op aarde, wanneer Jezus terugkomt. " Als in de dagen van Noach voor de zondvloed kwam".[Mat.24: 37-39] Hoe men toen leefde? Jezus noemt het allemaal op in dit Schriftgedeelte; eigenlijk 'doodgewoon', net als nu, zonder God, God-loos! Men maakte het allemaal zelf wel uit, net als nu. Men hanteerde eigen normen en waarden, net als nu. Velen deden wat God verboden had, net als nu. "Totdat de zondvloed kwam en hen allen weg nam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn." [vs. 39] Luister naar Jezus' waarschuwing en laat, voor het te laat is, je God-loos leven achter je en neem Zijn normen en waarden in acht! Geloof het Evangelie en laat je onderwijzen door Zijn Woord en Geest!

Bij alle rompslomp van dit leven is het van het grootste belang om het éérst in orde te maken met God, voordat het te laat is! Jezus leeft en wil heel graag de eeuwigheid met jou doorbrengen, dat is een feit! Je dáár mee bezighouden, hier en nu, is het méést belangrijke, ook voor jou!

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl